Det perfekta medvetandet

 
 
 
 
 
 
 
 

(this is a odd mystery text out of the Nag Hamadi library - Detta är en mysterietext från Nag Hamadi biblioteket)


Jag är utsänd av Fadern, och Jag har kommit till dem som söker Mig, och de som söker Mig kommer att finna Mig.
 

Se på Mig, ni som funderar på Mig, och hör Mig, ni som lyssnar.

Ni som har väntat på Mig, här är Jag.

Sluta inte att se på Mig.

Tala inte illa om Mig.

Var ni än befinner er, var inte okunnig om Mig. Var vaksamma!

Lär känna Mig.

Jag är den förste och den siste.

Jag är den uppsatte och den hånade.

Jag är horan och den helige.

Jag är hustrun och jungfrun.

Jag är modern och dottern.

Jag är Min moders lemmar.

Jag är ofruktsam men Jag har många söner.

Jag är hon som hade ett stort bröllop, men Jag har ingen man.

Jag är barmorskan och föderskan.

Jag är den som lindrar smärtor.

Jag är bruden och brudgummen, och det är Min man som har fött Mig.

Jag är moder till Min fader, och Min mans syster, och han är Min avkomma.

Jag är slav åt han som skapade Mig.

Jag är Min avkommas härskare.

Men han är den som födde Mig innan min födelsedag.

Och han är Min avkomma och han föddes i rätt tid, men Min styrka härstammar från honom.

Jag är hans ungdoms styrka, och han är Min krycka.

Och vad han än önskar så händer det Mig.

Jag är tystnaden som är obegriplig och tanken som är medveten.

Jag är den mångfaldiga rösten och den som uttrycker alla ord.

Jag är den ende som kan uttala mitt namn.

Varför, älskar ni Mig, ni som hatar Mig, och hatar de som älskar Mig?

Ni som förnekar Mig, erkänn Mig, och ni som erkänner Mig, förneka Mig.

Ni som säger sanningen om Mig, ljug om Mig, och ni som har ljugit om Mig, berätta sanningen om Mig.

Ni som känner Mig, var okunnig om Mig, och de som inte har känt Mig, låt dem få känna Mig.

För Jag är kunskap och okunskap.

Jag är skam och fräckhet.

Jag är skamlös och Jag skäms.

Jag är styrka och Jag är rädsla.

Jag är krig och fred.

Var medveten om Mig.

Jag är skamfläcken och den store.

Var medveten om Min fattigdom och mitt välstånd.

Var inte oförskämd mot Mig när Jag är utslagen, och ni kommer att finna Mig i dem som ännu inte kommit till.

Och titta inte på Mig när jag ligger i dynghögen, men lämna Mig inte heller där, utkastad, och ni kommer att finna Mig i kungariket.

Och titta inte på Mig när Jag är utkastad till dem som är vanärade och till de lägst stående, skratta inte åt Mig.

Och kasta inte ut Mig till dem som är ihjälslagna.

Men Jag, Jag har medlidande och Jag är grym.

Var vaksam!

Hata inte Min anpassning och älska inte Min självkontroll.

Överge Mig inte i Min svaghet, och var inte rädd för Min kraft.

Varför föraktar ni Min rädsla och förbannar Min stolthet?

För Jag är hon som existerar i alla rädslor och är stark i det skälvande.

Jag är hon som är svag, och Jag mår bra på trevliga platser.

Jag är meningslös och Jag är klok.

Varför har ni hatat Mig i era tankar?

För Jag är tyst bland de tysta, och Jag skall framträda och tala.

Varför har ni hatat Mig, ni Greker?

För att Jag är en barbar bland barbarer?

Jag är faktiskt Grekernas visdom och barbarernas kunskap.

Jag är Grekernas och barbarernas omdöme.

Jag är den stora bilden i Egypten och Jag är den som inte är avbildad bland barbarerna.

Jag är den som har varit hatad överallt och den som har varit älskad överallt.

Jag är den som de kallar Liv, och den ni har kallar Död.

Jag är den de kallar Lag, och den ni kallar Laglös.

Jag är den som ni har försökt nå, och Jag är den som ni har erövrat.

Jag är den som ni har skingrat, och ni har samlat ihop Mig.

Jag är den som ni har varit skamsen inför, och ni har varit skamlösa mot Mig.

Jag är hon som inte håller fest, och Jag är hon som håller många fester.

Jag, Jag är gudlös, och Jag är den vars Gud är stor.

Jag är den som ni har funderat över, och ni har föraktat Mig.

Jag är olärd, och de kommer till Mig för att lära sig.

Jag är den som ni har föraktat, och ni reflekterar över Mig.

Jag är den som ni har gömt er för, och ni trädar fram inför Mig.

Men närhelst ni gömmer er, framträder Jag.

För närhelst ni framträder, kommer Jag att gömma Mig för er.

De som har [...] till det [...] meningslöst[...].

Ta emot Mig [...] från sorg och ta emot Mig utifrån förståelse och sorg.

Och ta emot Mig på ställen som är otrevliga och som har fallit i ruin och röva bort Mig från de goda såväl som från de motbjudande.

Ta emot Mig utan att skämmas; och stig ut ur skamlöshet och skam, läxa upp mina lemmar som är i er.

Och kom till Mig, ni som söker Mig och ni som känner mina lemmar, och frambringar det stora bland de små varelserna.

Bli som ett barn, förakta inte barndomen för att det är smått och litet.

Och förskjut inte storheten från det lilla, för det lilla utgår från det stora.

Varför förbannar ni Mig och varför ärar ni Mig?

Ni har sårat och ni har varit barmhärtiga.

Separera inte Mig från det första som ni har lärt känna.

Och stöt inte bort någon och avvisa inte någon [...] vänd bort och [... känn] honom inte.

[...].

Vad är Mitt [...].

Jag känner de första och de som kom efter dem känner Mig.

Men Jag är [...] medvetande och [...] vila.

Jag är kunskapen som efterfrågas, och de som söker Mig finner Mig.

Jag är kontrollen över dem som frågar efter Mig.

Jag är krafternas kraft genom alla kvinnor som bor inom Mig.

Jag är den som är ärad, och upphöjd, och som är hånfullt föraktad.

Jag är fred, och krig orsakas av Mig.

Och Jag är en främling och en medborgare.

Jag är materia och icke-materia.

De som inte är förenade med Mig är okunniga om Mig, och de som är Ett med Mig är de som känner Mig.

De som är nära Mig har varit okunniga om Mig, och de som är långt bort från Mig är de som har känt Mig.

På den dagen då Jag är nära er, är ni långt bort från Mig, och på den dagen då Jag är långt bort från er, är Jag nära er.

[Jag är ...] inom.

[Jag är ...] av naturen.

Jag är [...] de skapade varelsernas själ.

[...] själarnas begäran.

Jag är kontroll och den som inte går att kontrollera.

Jag är förening och upplösning.

Jag är det som är bestående och Jag är det som förstörs.

Jag är den som är lägst stående, och andra ser upp till Mig.

Jag är den dömande och den frikännande.

Jag, Jag är utan synd, och synden härstammar från Mig.

Jag är ytlig åtrå, och Jag behärskar inre självkontroll.

Jag är lyssnaren som är tillgänglig för alla och talet som inte kan greppas.

Jag är en stum som inte kan tala, och Jag talar många ord.

Lyssna vänligt på Mig, och lär er på ett ohyfsat sätt.

Jag är hon som gråter ut, och Jag är utslängd på Mitt ansikte.

Jag förbereder Mitt uppehälle och Mina planer inom Mig.

Mitt namn är Kunskap.

Jag är den som gråter ut, och Jag lyssnar.

Jag framträder och [...] går i [...] Min bekräftelse [...].

Jag är [...] försvaret [...].

Jag är den som kallas Sanning och orättvisa [...].

Ni hedrar Mig [...] och ni viskar bakom ryggen på Mig.

Ni som är besegrade, döm dem (som besegrar er) innan de dömer er, därför att domen och partiskheten existerar i er.

Om ni är dömda av detta, vem ska fria er?

Eller, om ni är dömda av honom, vem kan hålla er kvar?

För det som är på er insida är på er utsida, och den som formar er på utsidan är den som formar er på insidan.

Och det ni ser på er utsida, är er insida; det är synligt och det är ert klädesplagg.

Ni som lyssnar, Hör Mig och ni som känner Mig, lär av Mina ord.

Jag är lyssnandet som finns i allting; Jag är talet som inte kan greppas.

Jag är namnet på ljudet och ljudet av namnet.

Jag är bokstavens tecken och benämningen på splittring.

Och Jag [...].

(3 rader saknas)

[...] ljus [...].

[...] lyssnare [...] till er [...] den stora kraften.

Och [...] kommer inte att flytta på namnen.

[...] till den som skapade Mig.

Och Jag kommer att uttala hans namn.

Betrakta sedan hans ord och alla böcker som blivit färdiga.

Beakta detta, ni som söker, och även ni änglar, och ni som har blivit hitsända, och ni själar som uppstått från de döda.

För Jag är den som existerar i ensamhet, och det är ingen som dömer Mig.

Många är de angenäma upplevelser som existerar genom otaliga lustar, som hämningslöshet, och vanhedrande passioner, och flyktiga nöjen, vilket (människorna) håller fast vid tills de nyktrar till och hamnar i tillståndet där de får vila ut.

Och de kommer att finna Jag är där, och de kommer att lära sig att leva, och de inser att de inte kommer att dö när de dör.
 
***

BESÖK:
 
 
http://www.svenskagnostiskabiblioteket.se
 
http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0