VÄLKOMMEN KÄRA DU

 

DU MÅSTE FATTA KÄRA DU
EN DAG KÄRA DU

KOMMER VI FATTIGA BARA GÅ IN I MATAFFÄRERNA
TA VAD VI BEHÖVER
TA VAD VI ÖNSKAR
OCH HÅLLA PIC.NIC
I NÅT HÖRN DÄR INGEN SER
SEDAN GÅR VI UT OCH VI LER...VI LER
KÄRA DU

ALLA MÅSTE ÄTA KÄRA DU
ALLA BEHÖVER ETT TAK ÖVER HUVUDET KÄRA DU
ALLA BEHÖVER KLÄDER KÄRA DU

ATT ALLA EGENTLIGEN BEHÖVER NÄRHET OCH OMTANKE KÄRA DU
HAR STÖRTS SÅ ILLA ATT DE MÅNGA SITTER ALENA

EN DAG KOMMER DU MED OSS KÄRA DU
EN DAG KÄRA DU

DU ÄR VÄLKOMMEN KÄRA DU
VÄLKOMMEN

 

 

 


Sätter de Lennart Bodströms snorvalp på valbar plats IGEN får de skylla sig själva

 Eftersom ingenting är politiskt längre kommer de medelösa slåss inbördes.

Fattiga fightas mot fattiga!

Det pågår sedan flera år.

SD med sina fotsoldater både online och irl, är ett uttryck för just det

Demokrati vore bättre, men vi har ingen.

Den borgeliga alliansen har lyckats kuppa bort den sista Demokrati som fanns kvar

efter sossarnas maktfulkomliga svineri.

Sätter de Lennart Bodströms snorvalp på valbar plats IGEN får de skylla sig själva!

 

 

 


"För Socialdemokraterna verkar allt vara politik!" - MARIA LUDVIGSSON

 

MARIA LUDVIGSSON Skrev lite vårdslöst om Demokrati i sin ledare

"För Socialdemokraterna verkar allt vara politik!"

I SVD 121113

 

 

 

Detta har fått mig att gå igång och harva tangentbord istället för att njuta det fina vädret.Hon skriver ledare, mig kommer ingen läsa.

Aber....

LUDVIGSSON vill låta ägarmakten prägla hela samhället och styra människors inbördes förhållanden, att fattiga ska veta sin plats och vara tacksamma när de stora själarna som styr allting ger arbete till dom som ändå nästan saknar värde. Det är implicit i hennes resonemang kring Demokrati.
-Det har jag aldrig sagt, hör jag henne protestera.
Hon förstår inte att makt inte bara är något som utövas utan också kan tyckas vara en angelägenhet för de som saknar ägarmakt och just genom Demokatin har de en skuggas( nej, inte på 70 år) inflytande.

 

 

 

 

 

Jag undrar vem som betalar LUDVIGSSONS mat?

Hur hon ser på och måhända motiverar sitt priviligierade liv skulle vara intressant. Hon är väl självklar övre medelklass och har givetvis också ett lidande även om hon tycker det är privat och det har hon rätt i, jag bara inflikar det eftersom livet ofta är svårt. Det kan ingen silversked i världen göra något åt.
Hon slipper tigga om på Stockholms gator emellertid.

 

 

Däremot är det olustigt att hon inte förstår Demokratins ide'!
Winston Churchill lär ha sagt

"...demokrati är det värsta som finns, om det inte var för alternativen..."

Att en ledarskribent på en annars kompetent tidning inte ser det som nog de flesta sett nämligen att det icke är en röd revolution utan en höger-auktoritär brunaktig som gryr över hela Europa.

Men LUDVIGSSON är kanske högerkristen.
Den evangeliska hopen håller fred med Herr Rattzingers världsvida kyrkosekt och Rattzinger återupprättar gamla nazister, för det är hans sfär.

 

 

LUDVIGSSON tycker ju att överifrån kommande styrnig är obehagligt när det är Demokratin men tycker kanske att dunsterna och mullret ur Investors kryptor bara är nyttigt civilsamhälle?!

Fast de kallar sig 'sfär' numera och de är jättebra på det de gör.
Lite väl mycket vapenindustri tycker en del. Men det är mest kommunister eller övergröna.
Demokrater som LUDVIGSSON säger.

 

 

 

 

LUDVIGSSON ska av mig få reda på en sak hon inte vet

=D

Den fattigkultur som bitit sig fast de sista 15 åren kommer inte falla LUDVIGSSON i smaken alls.
De fattiga skäms förstås men inte som förr.

Det är egna barn och andras ungar som gäller igen.

Det finns inte plats för fler på botten tycks det som.
Det är det som rasist-dansen handlar om.

Tror inte att LUDVIGSSONS eventuella barn behöver konkurerera i miljonprogrammen.

 

 

 

Men eftersom ingenting är politiskt alls längre kommer de medelösa slåss inbördes.
Fattiga fightas mot fattiga!
Det pågår sedan flera år. SD, är ett uttryck för just det
Demokrati vore bättre, men vi har ingen.
Den borgeliga alliansen har lyckats kuppa bort den sista Demokrati som fanns kvar efter sossarnas maktfulkomliga svineri, sätter de Lennart Bodströms snorvalp på valbar plats IGEN får de skylla sig själva!

Så allt vi har nu är LUDVIGSSON.

 

 

 

Kanske hon har hört talas om Människovärdets okränkbrhet!?

Det har alla i västvärlden, men vad det betyder är i stort sett förlorat.

En tråkig sak är att sossarn mfl south paws blivit småsinta och känner den undertrycktes behov att sparka neråt.

Först NU blir de Jantemänniskor.
Och ännu lustigare är att många som kallar sig liberaler OCKSÅ är Jantefierade nu Hi hi.

Att lite småsurt nedlåtande påpeka t.e.x. "Att nu är jantemänniskorna igång med sin avundsjuk.Usch."

DET är en Janteattityd på pricken.

MEN, då har jag förstås läst Aksel Sandemoses berättelse om Jante.
Inte bara använt uttrycket synonymt med avund. Det stämmer inte med det Sandemose avsåg.
Lite kul är det. Jag uppmanar alla att läsa den. Mycket läsvärd och finns i andrahands-handeln.

Jante var ett utprägat klassamhälle, Jantemänniskorna var och är en svassande ögontjänande under och medeklass som baktalar varandra och ser ner på det de inte begriper.

Jag tror LUDVIGSSON är ett ypperligt exempel på just en sådan.
Ett lite lagom uppror gentemot staten men svär troligen obrottslig
lojalitet mot vår världs verkligt tunga maktpost.
Den ekonomiska.

 

 

Med ekonomisk makt har de besuttna på ingens upprag format om vårt gemensama att passa dem själva, det tog 20 år.
Men nu anar man en vis tomhet i maktens glansiga ögon.

Det som skedde med lantisen Juholt är en bra episod att minnas. Hur makten över media och även makt inom sossarna körde en vald partiordförande ut ur stan och raskt tillbaka till Oskarshamn.

Men han var ju så korkad och gjorde en massa fel, är eftermälet.
Att han var farlig för aliansen tänker nog få, men det är just det han var.
Han talade värderingar och om ideer, han antydde på ett oroande vis att andra värden än de pekuniära var möjliga att låta ta plats.
Det skulle inte aliansen acceptera skulle det visa sig.
Det som begicks mot honom de veckorna är exempellöst.
maktutövning utan Demokratisk kontroll.
Tro vad du vill. Juholt skälldes ut i från stan för en fläck på kavajen medan Herr Bildt går med byssan full.

 

 

Aliansen jobbar huvudsakligen för Investor å wallenbergarnas sfär mfl entiteter i den kalibern. Det är dessa som sedan åttiotalet kört sitt race att återta problemfomuleringsprivilegiet.

Detta har de gjort med besked.
Ingen illa klädd Åsa-Nisse med tidernas snorbroms kunde tillåtas störa.

Detta är maktens arrogans-detta som fällde (S) till sist.
Stora delar av befolkningen är programmerade att se det gemensamma som stat och förtyck,de fattiga fightas mot de fattiga.

(Svenne-Blatte 0-0)

De med den verkliga makten har medvetet skapat klyftor.
Kanske överkonsumtion förutsätter att någon exploateras
i den andra änden, jag vet inte.

 

 

 

 

Men,
Att det finns tiggare på gatorna i Stockholm 2012 det vill dessa makthavare, det är ett pris DOM inte betalar.

Man vill också ha fler fattiga och en stor arbetslöshet.
Ett synsätt har inympats att om du inte är 'rik och fri' så är det eget fel.
Att vara 'rik och friä är nämligen alltings mål.

Fråga Juholt.

Detta är vad man skapat efter de vunnit över den progressiva vågen som var nipprig den också.

 

Här är lite politiska ord på slutet. Speciellt för LUDVIGSSON

=D

Så här kanske sossana kunde gjort, nu blev dom uppköpta av ägarna så LUDVIGSSON behöver inte frukta Demokratin men att rösta får nog vara. LUDVIGSSON kan väl skriva som hon brukar i ägarnas bästa och ärligaste blad.

Hoppas LUDVIGSSON förstår.


______________

Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet från sin bestämning.

Socialdemokratin är en filosofisk idé för ett helt samhälle, inte en sammanslutning för att medlemmarna ska må bra.

Människan är universell. Färg och form säger inget om individers egenskaper. Avväg alla beslut i enlighet med denna tanke.

Socialdemokratin kommer ur upplysningen; en förnuftsrörelse grundad i anständighetens känsla.

Satsa på de fria konsterna, den fria forskningen och bildningsmöjligheterna.

Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

Marknaden gör inte moraliska bedömningar, det gör människor.

Politik är tillämpad moralfilosofi.

Valfrihet är inte frihet, men urholkar jämlikheten. Återreglera.

Fördriv anti-intellektualismen men glöm aldrig hur det känns att vara i underläge.

Är allt detta abstrakt strunt? Politik handlar väl om procentsatser och bidragens införande, höjande och sänkande?

Alla relationer är maktrelationer. Arbetsmarknaden utgörs av relationer. Desperationen är maktlös.

Full sysselsättning och kollektivavtal är enda värnet mot arbetsgivares arrogans.

______________

______________

Social democracy is a existentialism, collectivism a tool, the goal is the freedom of the individual from his determination.

Social democracy is a philosophical idea of a whole society, not an association for members to feel good.

Man is universal. Color and form says nothing about individual properties. Consider all decisions in accordance with this thought.

Social democracy comes out of the Enlightenment, a movement founded of a sense of decency.

Opt for the arts, free research and educational opportunities.

Make Sweden a republic immediately. Remove other privileges.

The market does not make moral judgments, people do.

Politics are applied moral philosophy.

Freedom of choice is not freedom, but undermines equality. Re-Regulate.

Shy away the anti-intellectualism, but never forget how it feels to be the underdog.

Is all this abstract nonsense? Isnt politics only about percentages and grants introduction, raising and lowering?

All relations are power relations. The labor market is made up of relationships. Desperation is powerless.

Full employment and collective agreements are the only barricade against employer arrogance.

______________

 

 

 

Här är LUDVIGSSONS ledare SVD 121113


ledare SVD 121113 -

"För Socialdemokraterna verkar allt vara politik!"


LEDARE
MARIA LUDVIGSSON

SVD 121113

 

 

 

 

 

 


Myndigheten för Kulturanalys...Ehh...

 

Varför finns denna myndighet...till vad nytta? Att skicka sånt här till varandra mellan att kolla fejan å mailen kan inte vara värt pengarna, men medelklassens odugliga ungar måste ju få ett reservat att tramsa i. Grrr..

"Förutom uppgifterna i vår instruktion kan vi få uppdrag i vårt årliga regleringsbrev. I regleringsbrevet för 2012 står det att Myndigheten för kulturanalys ska:
analysera hur kvalitativa och kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken. Uppdraget ska redovisas senast den 3 september 2012.

Myndigheten för Kulturanalys"

 

 
 
 

 

 


KOMMENTAR LEDAREN OM TILLVERKNINGJOBB NY TEKNIK 2012-10-26

 

Att mycket tillverning försvinner till asien har ju pågått sedan länge och fattigt folk utan utbildning har inga jobb att söka.

 

 


'High Skill' skapar enklare jobb kring sig och mycket i periferin.
Man får intrycket att näringslivet ser Sverige som problematiskt eftersom ren exploatering av arbetskraft är svårare är,även om det sker.
Vissa bemanningsbolag är rent grisiga om man ska tro media.

 

 


Nej den här debatten borde komma igång.
Nästa val kunde fås att handla om det.
Men mediapengar att spinna det har inte jag och 'e rika' är de som
har alla pengar (säger sig själv) och de vill hellre debatera bidragsfusk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fattigdomen har många ansikten.
ATT det är förnedrande för HELA samhället att det sitter tiggare på gatorna är ett faktum.
Det blir förnedrande även för den som inte tigger.
Att ge, blir att von oben lämna sin skärv till den underdånigt tacksamme skitmänniskan.
Men vi säger oss att denne:
"säkert är tvingad av osynliga karlar som snor pengarna"..
Är det inte detta många säger sig själva?

 

Att det gnager i oss alla att det förekommer sådan förnedring är självklart och att förklara bort det hela är nog mänskligt. Det gäller ju Josefsson också för övrigt.
Men det går bara att göra till en gräns, så detta förändras förr eller senare och just nu är det kanske dags att inse hur det faktiska läget är.


Att skapa en fattigklass tog typ fem år.

 

 


Ett annat exempel:
De som bara tar svarta påhuggsjobb och svälter när pengarna uteblir från den rad av underentreprenörer som ska betala och utföra.
De är rättslösa helt i händerna på att chefen är ens ''kompis'.

Fattigdomen har många ansikten.

 


Angående den i museum inspärrade familjen - GUD mm...Nu ska alltså allt och alla hurra och tjoa om de här två för mig och de flesta främmande människorna

där hon är fången i ett slags maktskansen som avbildar en maktstruktur som så gott som ingen nu

levande har annat än sekundär erfarenhet av.

I denna katastrof kommer en amerikan som kanske blir blablabla av öland och huddinge hill, sedan

sticker dom till USA onm de är förståndiga, att gå inhägnade i Sverige som nån älg kan inte vara kul.

Inget av detta är rimligt.

Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

Att de flesta kvinnor är prinsesessor i sexårsålder och får en emotionel boost av dessa

påhitteprinsessors förehavanden är inte skäl nog att behålla så dyrt strunt!

Monarkisterna envisas med att tortera Bernadotterna!

 

 

 

Och..

Varför måste en president vara en avdankad politiker?

Det kommer krävas grundlagsförändringar och där kan

sägas att Presidenten ska väljas på merit, kanske akademisk eller näringsliv.

I samma nya konstitution borde det slås fast att Sverige är en sekulär nation. Bort med hycklande män

med vanföreställningar intvingade i dom sedan barndomen från riksdag och regering. Om de vill ropa

huj huj huj till nån inbillad röst i huvudet får de sköta detta privat. De anspråk de abrahamitiska

dogmabyggena har på att uppfunnit moralen och varit till godo för mänskligheten är strunt.

Men de har inympat sin lidande och dödskult djupt i kulturen så grundligt att de flesta tror att det bra i

existensen kommer senare, i livet och även i ett uppdiktat 'efterliv'. Det vore bättre att njuta livet nu,

med den självklara respekt alla icke-psykopater har av evolutionen frambringati sig under 85 000+ år

(psykopater saknar helt inlevelseförmåga i känsloliv eftersom de bara kan härma)

Befria Kungabarnen-de är inlåsta i ett musem som de bara vet insidan av.De vet ingenting om

verkligheten. Stackars kungen som med sin störning måste inviga lantbruksmässor i Frankfurt mm. Det

tycker jag han skulle slippa, kanske få formulera en egen ambition,kanske rösta i ett val, monarkister är

grymt insiktslösa kring detta, bländade av gamla fanor och dylikt.

Monarkisterna envisas med att tortera Bernadotterna!

  


GOOD LUCK, MR. GORSKY

 

When Apollo Mission Astronaut Neil Armstrong first walked on the moon, he not only said his famous "One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind" statement, but followed it by several remarks - usual traffic between him, the other astronauts and Mission Control. Before he re-entered the lander, he made the enigmatic remark "Good luck, Mr. Gorsky."

 

 

Many people at NASA thought it was a casual remark concerning some rival Soviet Cosmonaut; however, upon checking, there was no Gorsky in either the Russian nor American space programs.

Over the years, many people have questioned him as to what the "Good luck, Mr. Gorsky" statement meant.

 

 

 

On July 5, in Tampa Bay, FL, while answering questions following a speech, a reporter brought up the 26 year old question to Armstrong. He finally responded. It seems that Mr. Gorsky had died and so Armstrong felt he could answer the question:

"When I was a kid, I was playing baseball with my brother in the backyard. He had hit a fly ball which landed in front of my neighbors' bedroom window. The neighbors were Mr. and Mrs. Gorsky. As I leaned down to pick up the ball, I heard Mrs. Gorsky shouting at Mr. Gorsky, "Oral sex? Oral sex you want? You'll get oral sex when the kid next door walks on the moon!"

True fact.

 

 

 

 


Vi fortsätter bekämpa rasism med nonsens

 

Bäste Burning4ever,
Du oroar dig för islamiseringen av Europa du. Men har du tänkt på vad som händer när religionen Zlorrrrrg tar över världen?
Mvh/J

 

 

Hej REDEEMERX!
Du vet väl att det här med att vara rasist är en lyx vi rymdhjältar inte har tid med? Vi bekämpar hela arter i norra nebulosan.
Mvh/J

 

Hej SWEHON
Nej, jag har inte förrått min ras. Däremot min art. Varje gång ett djur ätit upp en människa så har jag varit inblandad.
Mvh/J

 

 

 

Bäste GRR!
Jag känner tyvärr inte till "Eurabia". Men jag har förstått att det ska vara en av Duran Durans bästa skivor.
Mvh/J

 

 

(ett äkta husförhör)

 

Hej LASTPICKTHEFLAG!
Oroa dig inte över islamiseringen av Sverige. På den yttersta dagen kommer den sista striden stå mellan syntare och hårdrockare!
Mvh/J

 

 

 


ENGLISH QUOTATIONS ON LABOR

 


"To do what the boss orders you to do is slavery,to do so for money is prostitution."

The time has come to prepare the sacred cow of work for slaughter.

Everything that requires effort and supports the market - shopping, cleaning, watching television - has become work, albeit invisible work.

 

 

 

Between wages and salaries flows a river of tears.

Work is to life as a wall is to the wind.

Work surrounds us and lays siege to our souls.

Slaves feel tired just thinking of all the work they've yet to do.

Creativity constrains the return of work; be creative and put severe constraints on work.

Authentic humans feel degraded by those who preach the religion of work.

The right to work is the right to misery and always implies the possibility of the right not to work.

Wage labor perpetuates the archaic system whereby armies and courts consume the profits of overproduction.

 

 

 

"Elite" workers are allied with bosses against fellow humans who are either incapable or, praise them, idle.

In a ton of work, there's not an ounce of love.

Work isn't a task, it's torture.

The plague of work, the bulimia of work, the homicide of work - give work its proper attributes.

No pity for those tormented by a passion for work.

Labor only sustains life by stunting it. Tell me how much you work and I'll tell you what you are.

The biggest tragedy of the teen years? Sublime beings become workers.

The culture of productivism employes work for social discipline and control - in a word, domination. Look around you in the subway - you share the world with masses of domestic slaves on the way to, or recovering from, their latest paroxysm of work.

Instead of the penitentiary of the salary, we want guaranteed social incomes, in addition and unrelated to, the number of hours we work.

 

Every prison is built with work.

Workers and consumers are the miserable servants of machines and their endless demands.

The tragedy is that those who do work, work so much they are no longer human.

Those who don't work are reduced to a miserable existence amidst the spectacle of plenty.

Work is not the continuation of divine creation, rather a contest of life and death whereby work triumphs over wisdom, and vice versa.

Augustine (the so-called "saint") tied monastic work to divine creation and denounced laziness. The confusion engendered by the mama's boy from Hippo (between divine work and ordinary labor) opened the door to the condemnation of leisure.

The Augustinian classification of licit and illicit jobs should be applied by a revolutionary federation of zeroworker councils making much of what is now called "work" taboo.

Recall that Paul's "Second Epistle to the Thessalonians" is used to invoke the need to work: the Thessalonians were convinced that the second coming of Christ was at hand; hence work useless. I've never liked Paul - not his style, nor his dictum: no work, no eat.

Thomas Aquinas, reacting to the fact that the number of illicit jobs had been reduced as commerce and craft grew, came up with the category of common utility that revalued many jobs, including commerce. This revaluing must be revalued.

Production for the sake of production is as vapid as art for art's sake.

The system is bent on economizing time, but it's afraid to give free time to people.

The ethics of effort and competition are ultimately rewarded with the demolition of solidarity.

According to the priests of work, everything can become a job. The monetizing of all activity disguises work as leisure (and vice versa) and creates a society of impoverished servants, many of whom are still without work.

Bad workers can't be controlled by management, especially when they're ready to pretend to be loyal employees and otherwise lie to the enemy.

"The Crisis of overproduction worsens as unemployment grow to staggering proportions (1/5th of the global population). If more people produced much less, the ecology of the planet would prosper."

 

 


Det finns ingen evidensbaserad psykiatri alls i Sverige

De tror så själv men använder det amerikanska instrumentet DSM-IV som hela världen använder förmodligen med samma dåliga resultat. Hela den Amerikanska forskningen hade inte ett urval som verklig forskning kräver av tex den somatiska vården och det är uteslutande Amerikanska collegeungdomar som utgör hela materialet och vad den forskningen är värd ens på Amerikansk grund är ren gissning så här i Sverige har vi ingen egen psyikiatri utan kör US-model DSM-IV och det borde stämma NÅGOT till eftertanke HOS NÅGON- NYT tog upp det som en lustig feature men insåg vilka misstag det orsakar men ingen säger ett ljud om det och rörande självmord så är det strunt samma 

om det är på¨nätet eller i vårdkorridoren.


Så här:

Var 6e timma

1 500 personer dör

varje år

till följd av självmord

Var 6e timma

tar en person sitt liv

Varje år dör

över tre gånger så många

i självmord som i trafiken

Självmord

är den vanligaste dödsorsaken

i åldersgruppen 15-44 år

Varje självmord kostar

samhället 18,6 milj kronor

Samhällets kostnad

för självmord är mer än

74 miljarder kr

varje år

till följd av självmord

**

(siffrorna är gamla men egentligen beside the point - kanske - väl)

 
 

Cannabis är en del av vår kultur sedan ett tiotal år

 
 
Cannabis är en del av vår kultur sedan ett tiotal år MINST och fäste har det utan tvivel, Saknar man erfarenhet och kundskap går det tydligen att fantisera ihop lite vad som helst eftersom denne tycks behöva ha nån slags 'ondska' att tydligt definiera. Om du inget vet, blir ditt debattbidrag rent menlöst.
 
 

Att införa cannabis säger vissa är farligt och dumt. Hate to break the news, cannabis är redan infört. 8-9 ton importeras/år (se fries utredning) och att tro att det skulle gå att hejda är fantasier från en annan tid. Eftersom priserna också stiger (fnv pendlar grampriset på det vanligaste mellan SEK 80-120 Kr) så kan enkel matematik visa att det knappast är nåt sk. A-lag som håller den affären uppe. Det är vanliga skötsamma människor som tiger som muren för att det inte går att bemöta de Svenska dumheterna i den här frågan.

Nu när vi ändå är i Afganistan kunde vi ju göra affär via apotek mm, beskatta, och åldersbegränsa (25 är lämpligt., gäller även etanol f.ö ety hjärnan är någorlunda färdig då) men:
Neeej, dumheten vill vi ska ett ett kast av sk. 'knarkare'  att förakta och se ner på.
Suck....

 

 

Den senaste tiden har cannabisdebatten varit het, både på nätet och i tidningarna. Många höjer en allt starkare röst: narkotikapolitiken måste ändras och cannabis legaliseras! 
Sverige har i över 30 år drivit en narkotikapolitik med nolltollerans, där målet varit ett narkotikafritt samhälle. Idag börjar vi bli mer och mer ensamma i världen om den inställningen. Tanken bakom nolltolerans är att man får ett mer laglydigt samhälle om man stoppar mindre förseelser. Mycket tyder på att man misslyckats, då folk inte slutat bruka narkotika utan istället använder det mer än någonsin. I praktiken betyder det att staten slösat bort hundratals miljarder kronor på en politik som är ineffektiv och därmed onödig. Politiker som Maria Larsson (KD) hävdar att kriminaliseringen i sig har ett symbolvärde genom sitt tydliga avståndstagande från narkotika, detta oavsett om den fungerar eller inte. Hennes åsikter och argument är starkt färgade av moralism och av hennes egna känslor rörande narkotika, snarare än av fakta. Nolltolerans är inget annat än en verklighetsfrånvänd utopi, som ger förödande konsekvenser. Den skadar och orsakar onödigt lidande hos riktiga människor.

 

 

 

Skademinimeringslinjen är den väg som flera länder, bland annat Portugal, slagit in på med positiva följder. Den syftar till att reducera de skadliga konsekvenserna som kan komma av drogbruk. Redan 2001 avkriminaliserade man bruk och personligt innehav av både lätt och tung narkotika. Samtidigt erbjöd man terapi och vård till missbrukare, istället för fängelse. Detta minskade det mänskliga lidandet men samtidigt också kostnaderna för samhället. Enligt EU:s narkotikastatistik har Portugal idag betydligt färre medborgare som brukar narkotika, än de länder som utövar en strikt narkotikapolitik. De ligger även långt under EU-snittet, gällande andra följder av missbruk: dödsfall, överdoser och tyngre missbruk. Ännu en positiv följd av Portugals skademinimeringspolitik är att allt fler med missbruksproblem vågar söka hjälp, eftersom de vet att de inte kommer att bli straffade.

 

 

 

Tanken bakom en legalisering handlar inte om att släppa lös drogerna utan snarare att ta kontroll över dem. De kriminella skulle förlora sitt "monopol" på marknaden och därmed få minskad makt. Även den inkörsport till tyngre droger som möjliggörs av den illegala handeln, skulle försvinna i en legal situation med licensierade handlare. Det är alltså inte, som man tidigare trott, cannabis i sig som leder till tyngre missbruk, utan snarare kontakten med langare som också säljer tyngre droger. Det märks tydligt i länder där cannabis är legalt att man också har mindre problem med tyngre droger. Ännu en stor fördel med en kontrollerad handel är också att man genom att ha åldersgräns bättre kan styra över vilka som handlar. En svart marknad däremot tar inte hänsyn till om du är minderårig eller inte. Förbudet i sig skapar mer problem än vad en fullständigt frisläppt narkotika skulle göra. Därför bör skadorna som förbudet i sig vållar, vägas mot de skador som en avkriminaliserad och legaliserad cannabis kan tänkas generera. Som det ser ut idag, stöttar Sverige med sin narkotikapolitik de kriminella rörelserna och sparkar på dem som redan ligger.

 

 

 

Jag vill givetvis inte förminska de problem, som kan komma till följd alla sorters missbruk. Men det är fortfarande skillnad på bruk och missbruk, och på lätta och tunga droger. Enligt seriös forskning anses cannabis vara relativt harmlös, en mycket mildare drog än både alkohol och tobak och mindre beroendeframkallande än kaffe, för att inte tala om socker. Aldrig någonsin har det dokumenterats ett enda dödsfall till följd av cannabisbruk, medan alkohol och tobak dödar varje dag. De flesta våldsbrott utförs under påverkan av alkohol, inte cannabis, då cannabisbrukaren istället anses vara fredlig och filosofisk. Ändå är cannabis illegalt och alkohol och tobak legalt. Att cannabis dessutom visat sig ha enormt många positiva medicinska egenskaper, visar även det på förbudets orimlighet.

Målet med en skademinimeringspolitik är självklart inte, att vi alla ska börja gilla droger och börja knarka. Vad vi behöver är en verklighetsförankrad och nykter syn på cannabis istället för en massa skräckpropaganda och falska myter. Tanken och målet med en skademinimeringspolitik är snarare att lösa de narkotikaproblem som finns i samhället på ett mer konstruktivt, medmänskligt och evidensbaserat sätt.

 

 

 

Vilken väg bör då Sverige ta i frågan om hur vi ska förhålla oss till narkotika? Kommer vi att fortsätta föra den fruktlösa och strikta nolltoleranslinje vi fört i över 30 år, eller kommer vi att ta steget mot den evidensbaserade skademinimeringslinje som flera andra länder redan tagit med positiva följder? För mig är valet enkelt. Jag vill ta ifrån de kriminella deras makt! Jag vill värna om människors frihet och integritet! Men framför allt, vill jag hjälpa de människor som verkligen behöver hjälp!

 

 

 

 


.Så kallade 'knarkare' finns inte

Det är ett intressant ord, detta 'knark'. Det betyder ju ingenting, 

utan är mest ett starkt moraliserande begrepp som används

uteslutande 

av oerfarna människor.Så kallade 'knarkare' finns inte, men det finns en

lång rad svartlistade kemikalier som narkotikaklassats och listan bara

växer och växer medan bruk av cannabis mm ökar än mer. Att verklig

kunskap om cannabis inte når de unga är hemskt,Att inte de

narkotikasjuka, dvs problematikerna får den vård de behöver borde inte

få färga av sig på andra diagnoser som tex ms.Att lögnerna kring

cannabis bara blir allt mer parodiska för ickeproblematiker är ju

uppenbart för de -rätt många- med erfarenhet.

 
 
 
A US FAITH

Detta är skapat av media - Från tiden då Juholt-mustaschfettot från landet avpoletterades.

 

 

Detta är skapat av media - Från tiden då Juholt-mustaschfettot från landet avpoletterades.

Skitsaker och beredvilliga medier att gå högerfalangernas ärenden är upphov till det här...Skulle detta faktist resultera i Juholts avgång är det det ett slags fadermord som högerministären saknat så länge. 

 

 

 

Att det i Stockholm inte finns några medier som håller sig opartiska står också klart, inte minst public service som ekot, som i veckor vinklat det hela som högern vill. Den här 
krisen spiller över på medierna så fullständigt att inget går att tro som objektivt i fortsättningen. Vi har beskådat mediernas oberoende dö mitt framför våra ögon och där på Sveavägen inte långt ifrån där Palme sköts avslutas nu lustmördandet på den kraft som drog Sverige upp ur nöden. Nu ska nöden återinföras och inte talas om socialt ansvar och absolut inte om demokrati som i Sverige nu stavas med liten bokstav eftersom det är sedan år rent löjligt att ens tala om det.

 

 

 

Oavsett vad Juholt nu gör så är Sverige slitet i tu.Eller tusentals delar. Den diskurs med blattehat högern låtit ta form kommer bli den starkaste analysen av varför Sverige har problem och den går att skylla på (S). Allt dåligt som sker kommer regeringen lämpa bakåt i tiden med media som lystet kommer hugga på snart sagt vilken krok som helst.

 

 

 
 
FRÅN DET ENA TILL DET ANDRA
 
Jag har lång erfarenhet av slutenvården och mitt intryck är att de i grunden inte har något att lindra patienternas plåga med.Allt de kan göra är att slutligen försöka hålla sig undan eftersom de själva ska klara att jobba inom psykiatrin. Doktorn flaxar högt överalltihop med fladdrande rck och improviserar så gott det går.
 

ramsa från 80-talet

"När tjejen ska grejas, ska hon mejas med Beyaz"
En liten ramsa från 80-talet
 
 

Free Thinking- Christopher Hitchens

Free Thinking- Christopher Hitchens

 

 

 

Take the risk of thinking for yourself, much more happiness, truth, beauty, and wisdom will come to you that way.

 

 


We do not rely solely upon science and reason, because these are necessary rather than sufficient factors, but we distrust anything that contradicts science or outrages reason. We may differ on many things, but what we respect is free inquiry, openmindedness, and the pursuit of ideas for their own sake.

 

 


What is it i most dislike? Stupidity, especially in its nastiest forms of racism and superstition.
To be against rationalization is not the same as to be opposed to reasoning.
The essence of the independent mind lies not in what it thinks, but in how it thinks.

- Christopher Hitchens

RIP

 

 


är slutade folk bli vuxna?

Det gryr en normfacism kring inte bara tobak och dyl utan ett normerande kring vad ett lyckligt liv (är) borde vara...Man ska vara ägd av banken och politik handlar mest om pengar...Sverige håller på att kantra. Fattiga Svenskar vill ha hit mer folk att konkurera med..ok...Men nu r dom här och vi har i sälva verket en riktig stor patriotisk uppgift att adressera, nämligen tusen och åter tusen samtal och säga hej å välkomna, vi var visst på jobbet eller så när ni kom, hur går det? Varför tror 'gänget som går på daggstänkta berg' att vi som nation inte klarar uppgiften som fallit på vår lott? Skulle Svenskarna vara så mesiga att vi inte mäktar att lära ut Svenskt och själva lära, ja, gud vet hur många skatter till infall och kultur och mat som nu bor i miljonprogrammen som inte vågar titta på en De tror att man är rasist och är obehagligt rädda. Det har kommit en slags falsk underground diskurs (falsk eftersom konservativa aldrig är annat än banala i sina försök till radikalism - 'heja kungen'jo tjena) Denna diskurs är att det normala är 'vi och dom' och invandrarna har känt det och är hela tiden på försvar och nu tiger goda mogna vuxna istället för att ha en åsikt när blattehatet gryr på jobbet, bland kompisar i kvarteret, på träningen.Detta tigande är farligt. Förnärvarande byggs en spänning upp som inte är nyttig...ingen konstruktivt utlopp finns att finna. Det blir psykiatrin som får försöka lindra..suck...Om hundra år vore det väl det tråkigt att om den här fantastiska tiden-då internet föddes, då de fattiga länderna börjar resa sig (se Hans Rosling på TED.com) vi blir hågkomna som oförmögna att bete oss vuxet och axla ansvaret vi erfarits...Men..nota bene..tillskyndarna av invandringen, politiska eliten, och de som i bland kallas 'kulturmarxisterna' , de som kör maskinen, skulle aldrig drömma om att skicka sina telingar till Flemingsberg, Rosengård mfl för att gå i skola där..Så detta med folk och folk finns ingjutet i oss alla och för att få fred må detta adresseras och inte knölas ihop med tex Svenska elitens hängivna nationalsocialism på 30 talet och V-Gurras homohemlisar...
Tusen och åter tusen samtal...vi har INGET att förlora på det men där vi nu är skapas eländiga situationer mellan Svennar och Blattar (vedertagna urladdade begrepp - JO!) Där ingen vill nåt illa. Där osäkerheten slår undan förnuftet..
Att försöka se saker lite mindre alarmistiskt och hethuvade NÅN gång. Lite vuxet ansvar...när slutade folk bli vuxna?

(Detta gäller förövrigt narkotikapolitiken i högsta grad)

Att vi är många som känner att hela invandrarfrågan blivit knölig och vi är många som känner oss splittrade. De fattiga vill inte konkurera med nykomlingar så det skaver. Själv tillhör jag trasproletariatet så mig spottar alla på..vilken ogin och snål nation vi blivit....suck..

Adjö med hopp om bättre nyheter en annan dag.


Vi har gått från allmänt men inte skadligt neurotiska till rent narcisistisk störning

När man nödgas formulera en 'etisk kod' för än det ena än det andra sammanhanget är det en tydlig signal att de berördas egna etiska kompasser spruckit...

 Allt oftare blir vi mer eller mindre öppet uppmanade att 'gilla läget' det vill säga -Att På Uppmaning Spela Falskt..Jo!..

 

En inre moralisk kompass har de allra flesta och moralen uppfanns inte med kristendomen eller någon annan fantasi människor har och har haft. Den är en evolutionsskapelse, de med omtänksamhet och 'gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig'-Gyllene regeln som finns i alla läror hos alla folk som tagit sig genom tid hit.

 

 

 

Men det syns mig sakta gå förlorat här i fantastiska skandinavien...Vi har gått från allmänt men inte skadligt neurotiska till rent narcisistiska-och då menar jag inte att vi älskar oss själva utan mer den psykiatriska störningen där individen är fången i självförakt och behöver bekräftelse men samtidigt söker lyfta sig genom att se ner på andra och annat..

 

 

 

Som killen som står en minut längre i duschen och skrattar i sitt inre åt de sketna som måste gå kilometervis för att hämta vatten. Spolar toaletten två gånger av samma skäl..Detta blir ingen genuin självkänsla..så börjar vi bli...backstabbers om det går...med eller utan skäl...Allt oftare blir vi mer eller mindre öppet uppmanade att 'gilla läget' det vill säga -Att På Uppmaning Spela Falskt..Jo!..det blir inga bra organisationer och så vips uppfinner nån ett frikort från hela problemet (nej tyvärr) En etisk kod...etiska riktlinjer...värdegrunder..som innehåller joller om att det är fult att luras och stjäla...var tog våra egna äkta värdegrunder vägen? Varför blir ingen vuxen längre?! Den enda vägen vi som art har att tillgå är genom kärlek och omtanke..jag vet det blir lite jollrigt..fundera på varför...det är det som gjort oss så framgångsrika...om inte religionerna bromsat så frbskt hade det varit ännu bättre..de tror sig ha uppfunnit den inre kompassen men i själva verket har de varit oerhört skadliga för oss alla.

 

 

Om man har så enorma anspråk måste man kunna visa något litet bevis...det som framläggs utan stöd i något alls kan avfärdas utan någon vidare kommentar...men men..Jag misstänker att frimicklarna ligger bakom mycket av 'etiska riklnjekodergrunder' och lurar av folk-osäkra Svenskar- sina egna normalt självklara etiska ställningstagare...men det får anstå...
Hälsningar från trasproletariatet

idiotjim


Hälsningar från trasproletariet idiotjim

 

Det du grundar ditt hela inre etiska och moraliska känsloliv på är fantasier...Oerhörda anspråk måste i

något litet kunna bevisas genom annat än bronsålderslegender som korrumperats i oändlighet genom

årtusenden...Antingen är du ohederlig och vet vad jag menar men mjölkar svaga och rädda men

troligare har du ett ljust och vamt inom dig som du inför dig själv (skaparen ? NIX) håller störningen

levande och det är troligen minnesvärldar från alla gånger du och mor och far talade om Jesus och

allt var SÅ rätt...Där och då begicks ett övergrepp på dig som individ och du är nu övertygad att vi alla

är styrde av en diktator som gör som han vill. Dum och ond till på köpet..låter smuts och okunnight

elände erfaras oss i 90 000 år c:a för att sedan komma till vår räddning genom de mest okunniga och

obildade bronsåldersmänniskor som fanns, du vet var jag menar.

Som jämförelse hade redan skrift i Asien et cetera.

Att låta lidandet vara tusentals år och sedan komma med självklarheter som de i de tio buden (antalen

verkar i källorna trilskas) Den inre moral-etiska kompassen har ingen gud knackat in i några

tavlor...ALLA folk som klarat sig evolutionärt har den 'gyllene regeln' inbakad i sin kultur. Men du

väljer som Lapplisa barnatro och att göra skillnad på folk och folk. Varför Sekulariserades Sverige så

långt? Jo, makten kom med våld och slog i folk lydnad. Det är din gud! 

Att katolska länder som många hundra år plågats av den nation eller sekt kallad katolikerna vänder

sig bort från maktlögnerna är upplyftande. Att det är en lidandekult som ler falskt verkar sakta komma

i dagen. 

Detta med att höra röster och att ha en inre vän..

Alla fantasier som mäniskor låtit sig styras av, lärt sig hata för är kanske det värsta farsot som angripit

oss som art. Men du vet ju bäst inte sant!?

OM du är av den första rent beräknande utnyttjande typen är diagnosen psykopati men det ska vi väl

inte hoppas.

Detta är inte ateism...detta är antideism..

Hälsningar från trasproletariet  idiotjim

 

 

 

 

 


Och be sedan barnen gilla läget! och en masa

 
 
 
Att de med den verkliga makten är nöjda nu när fattiga fightas mot fattiga (svennar-blattar 0-0) är ju inget att betvivla.Att tro att skolan kan göra så mycket skillnad när det handlar om vems barn som ska få tillåtas ta plats brevid eller framför någon annans barn är svagsint!
 
 
Att skilnaderna är så stora, att fattigdomen är ett faktum, att sossar och hela eliten inte finns på banan med annat än sånt här strunt är tungt att inse. 
Visst utbilda tre lärare att det inte är okej att barnen inne i Stockholms innerstad ska ha bättre förutsättningar än kidzen i Skärholmen och Rinkeby.Och be sedan barnen gilla läget!
 
 
 
 
Jag är ett av de de där psykona som inte anses behöva mänskliga rättigheter. Som bara kan avfärdas. Vet detta jesus-boy Vi blir all fler i det segment som förr kallades trasproletariatet-du får dra det genom wiki. Många här ÄR verkligen instabila och det kommer kosta, jesus-boy...Förövrigt VET jag att era bronsåldersfantasier och olika vanföreställningar on nån allt kontrollerande diktator in the sky är pappslöjd. Alla de tre Abrahamitiska religionerna är en styggelse och har skadat människan enrmt Det som kommer med stora anspråk utan något på fötterna kan avfärdas direkt. Ni är många som inte alls fattat de ssex år som flytt har gjort med människor här ute. Jag önskar dig kval inför sanningen att du inte knows squat angående jebus kvistus - jesus-boy (nån gång må det tales annet än drit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har gått troll i Svenska narkotikapolitiken
 
 
 

Det har gått troll i Svenska narkotikapolitiken.rensa bort dessa 12 stegs tokar...det funkar inte för alla..olika droger kräver olika insatser och ovanpå måste man se på individens friska förutsättningar istället för att som nåt vänsterpuritanskt Östtyskland 'omprogrammera' människor. Det finns riktiga metoder utanför vårt Beijerotinfekterade tokdrev med mammor mot näsukar i april mfl
Det finns dels substitut men det borde bara var under läkning och observera detta rör bara opiater..varför man inte söver heroinisten 72 timmar + - 5-6 timmar blöjor och dropp och så avgiftar denna...Sedan se hur den emotionella biten funkar efteråt...närhet ärlig bekräftelse och riktig omtanke..vidare det sociala kontaktnätet och hela tiden en grupp kring patienten (just det PATIENTEN) 
Se om övriga psykiatrin behövs och inte söva alla vidare med sub.

Men det här kunde sägas även om den reguljära psykiatrin som inte riktigt begriper sin uppgift...att gå en vecka i en korridor utan att nån ens hälsar är normalt.
Men sedan finns alla andra droger..även om opiater i sällskap med alkohol är dödligast och kräver liv hela tiden.
Många "tjackpundare" blev lugna och välfungerande när de testade neuropsykiatrins kemi på dessa på ett fängelse. 
Ingen säger det högt men 'pundarna' har möjligen varit i självmedicinering och det allmännas kriminaliseing och demonisering blev rollen de klev i. 
Rusigt ifall polisdoktor Beijerots ideer om farlig smitta mm skapade sådana monster av de vanliga ungar de var!? (på 50talet larmade Beijerot om att serieläsandet förstörde intelligensen hos barn-han var tossig men vad vsste vi? vi var bönder än)

Cannabis tänker jag inte nämna annat än att man bör fyllt 25 innan debut. Mängder av stora korsvisa universitetsstudier (USA, CANADA mfl) visar att för en i övrigt frisk person är det tämligen harmlöst...nota bena..inte ofarligt, men det är bara det att det inte mycket alls här i världen som är det....fullständigt ofarligt....men stora banker mfl håller det gärna olagligt...priset stiger, Thank you Sweden ..

Vid 25 är hjärnan nästan färdig så riskerna är inte som under puberteten. 
Detta gäller i mycket högre grad etanol, men det påstås att vi har nåt slags 'kultur' som gör att alla fjortisar ska kräkas på fredagar så hjärnskadorna är kulturellt betingade. 
Tänk, då ju Christer Petersson bekänt Palmemordet...Han var kulturellt skadad.

Nä. Det är föga mening att tala fundamentalisterna till rätta...men det dör människor som du och jag idag för att den Svenska politiken har skurit och omvärlden förskräcks.

 
 
 
 
Hälsningar från trasproletariatet!
 

Kan inte ta en politiker på allvar talandes om solidaritet samtidigt som det parti som han tillhör kör Sverige som ett företag och låtit en ren underklass växa fram fattigare än arbetarklassen...

Detta med klasser eftersom alla undrar...Kriteriet att tillhöra medelklassen är

1.kunna få fram en årslön i rena pengar inom en vecka fjorton dar...Hur bred medlklassen är vet ingen men kriterium

2, är att ha någon slag bildning bortom skolsystemen. Dvs att ha läst något av rent intresse och lärt sig på kul.

Ledsen fantasimord gills inte.
Det är något alla klasser kan göra men påtagligt få gör..Men att Högern antingen utan att begripa det eller avsiktligt skapat en rejäl arbetskraftspool att exploatera är tydligt...men klass syns bara nerifrån...folk har börjat veta sin plats..skratta när senior skämtar, att förväntas Gilla Läget är mycket vanligt...

Alltså, Att På Uppmaning Spela Falskt..

Tänk på det..Det finns de som fattar galoppen och så de som inte gör det.Om en organisation har mycket av 'gilla läget' för att fungera blir det kritiskt om något stör konsensus..fram med värdegrunder....men bygget förblir instabilt...Bara de fattiga kan hjälpa de fattiga, men då blir stop på 'gilla läget. Bäst du börjar gilla läget Ullenhag, snart växlar läget att gilla och du är väl realpolitiker med huslån, inte sant?!

Gilla Läget..men ljug inte om solidaritet.
Det är en känsla förstår du och jag tror inte du känner den, det tror ingen annan heller,. Alla bara gillar läget. Tvi vale!

 
 
 
 
 
 
 
 

TEEWEEE died, FREE AT LAAST!

In all present day faihts and inbedded deep i n all people that have been able to walk the 150 000 years of history the idea of...do unto tyo others what you want otheras to do to you...this is no religious fantasm but the evolutionary must to come this far....and without care for others wellbeing and compassion and honest love we would be gone 50 000 years ago..many are...no new born are able on its own foe many years....and this situation with our prsent competitive culture is soon driving it too far...we must be able to relese the chlld impulse to compete..and to win and lose creates more problem in the pioeline...we must learn to SOLVE problems,,..it surely contains price for all to pay...the rich elite is running our world into the ground with the terrible religious ppl as a moral token, these dangerous ppl who need a mystic fantasy dictator to not be out of order...And this rich elite manage the ppl to blame sociaty but now its called state, sometimes its the nation if we win in sports erc.
To end the competitive age and to mend the disturbed religiuos ppl either exploiting synics or kind and scared. both conditions can be diagnose,

 

 

 

Secular democrasy hopefully developing a bit...absolute freedom of speach...you us pll are stange...if i write c*** f*** a** w**** yo get VERY offebded. So do europeans and why write it but you have a part of your youth rebellion put into thE beep on teveeee..im raised with tewee..5 years ago i throw the damned thing out...Igot over 70 channels and more but could just coik around and finaly get stuck in some Simpson i allready sen. Then i got VERY god broadband and TEEWEEE died, FREE AT LAAST!

 

 


det öronbedövande primalskriken från de som inget kan och icke heller önskar veta

 

Lite texter drullar in i min mail, andra funna härsomdär och tagna tillvara som varande ovanliga uttryck här i det öronbedövande primalskriken från de som inget kan och icke heller önskar veta emedan det nästan alltid innebär att komplicera och göra den egna bilden mindre säker.

De har inte bara sina egna 'åsikter'

'Obama är jude och nazist för det sa en riktig Amerikansk pastor på deras bästa kanal utan pk, FOX sagt'.

De har sina egna fakta också.

'i det här landet får man inte säga pillesnopp enligt grundlagen som feministerna från kommunisterna tvingade Erlander att smyga in, man måste läsa långsamt och tyvärr alla orden'

Men i detta odebattbara klimat finns andra.
De som är de 'riktiga människorna' och säger trista saker på nån modererad debattsajt.
Det finns ett antal.
Så bloggfolk av alla de slag.
Men...ibland...hittar man nåt udda utan att det är alltför vrickat.
Dessa starka OCH genuina skrik med annat än sin egen smärta som ämne.


Här ska goa Redaktören få några. Kanske helt ovälkommet.

Det är då bara att radera...trist om så blir men nätet är fritt...eller nåt...

Jim Björklund

Huddinge Hill

jimjimblund@gmail.com


http://jimblundcloud.blogspot.se/
http://jimploink.blogspot.se/
http://jimseektruth.blogspot.se/

nedan blandadade texter kommna till mig åren.2012+2013
___________________

12 11 06 funnen kommentar

"Att slåss mot den som inget har att förlora är sällan förståndigt.

Något om 'helig vrede'....den är inte helig, den var det, nu är den viss.
Den vrede som börjar ta form må kalla sig 'helig' eftersom detta med nya bra ord är eftersatt.
Fast det rör sig on en 'viss' vrede.
Alltså som i segerviss, men utan detta med seger för nu tar vi och drar med oss penga-adeln utför om de störtar oss på allvar.
Ja detta bör berörda se som hotfullt för det är det.
Varför skulle era ungar klara sig genom tio och tjugottalen när våra lärt av er att de är värdelösa förlorare som inte är rika. Och gett upp.

Att det skulle finnas nån slags medel och överklass som inte går att skada om man verkligen vill är osant.
En gång stod de fattiga och skämdes inför att få nådegåvorna från de upphöjda. Att de som besitter medel i stor skala erhållit dessa utifrån vårt arbete är förlorad kunskap, barnen skäms istället.

Det kan tas ur dom. Att kalla denna vrede för 'helig' är flirt med de tokiga religiösa som alltid är så goda så goda. Att ge upp sin vilja och tanke till nån av bronsålderfantasierna är förskräckligt.
Att denne sk. gud-allvetande och allseende kräver lydnad och hyllningar för att inte skicka en till egen tortyranstalt är rent vidrigt.
De lär sina barn sådant. Skadar dom för livet.
Att ha allmakt och samtidigt KRÄVA kärlek är definitionen på sadomascosism.
Nog om det.
Det jag menar när jag säger denna vrede är viss, är att om vi utdefinieras ur vårt samhälle som då blir ert, då tar det en ända med förskräckelse.
Löfte!
Att slåss mot den som inget har att förlora är sällan förståndigt.

Hotfullt?

Ja, ni hotar oss varje dag!"


nåt mail på nån skicklista jag till sist blev av med 12 04 14

"Vi kräver kompensation!
Eftersom jag valt att inte 'skaffa' barn så vill jag ha rejäl skattereduktion motsvarande vad två barn kostar i först dagis, skola och gymnasieutbildning. Jag kan låta högskoledelen vara eftersom de är vuxna och kan förväntas jobba istället.
Om detta inte är möjligt tycker jag att dagisavgiften måste höjas till sin faktiska kostnad. Skolan bör bära sina egna kostnader, är man fattig är det självförvållat har vi ju nu insett så om du inte kan betala dina barns skolgång får ni skylla er själva. För i nu i det rådande paradigmet skiter alla i mina behov och drar in allt.
Detta att frögurkorna drar hit nya kostnader skiter jag blankt i.
Nej de är inte 'vår' framtid. Möjligen sin egen, säg nåt mer jag skiter i.
Egoistiskt? Ja, säg det till (M).
Allt det jag hade av det forna gemensamma är borta.
Så här vill nya (M) och de rika ha det och är du fattig eller obildad, så är det ditt eget fel, det är inpräntat i oss alla nu.
Seså.
Ryck upp dig!
Skolbarn dricker mjölk på min räkning,
Det får bli ett stopp för sådant!
Ni som haft råd att ta hit glina kan betala deras mjölk också.
Framtiden tjatar ni vidare om.
Jag kommer vara död, see if i care!?
Naturen och jorden klarar sig bra utan oss så,
GILLA LÄGET!"


Det kom en del fakta av prekärt slag.
De som jag visade dessa för misstrodde deras äktehet. kring juli aug 2012


"Här är vad Regeringen anser är att leva gott på samhället enlig socialnormen.
Dessa siffror är per månad utom hyran.

Ensam vuxen -2 800 kr
Samboende vuxna -5 060 kr

Barn under 1 år -1 650 kr
Barn 1 – 2 år -1 880 kr
Barn 3 år -1 540 kr
Barn 4 – 6 år -1 880 kr
Barn 7 – 10 år -2 100 kr
Barn 11 – 14 år -2 410 kr
Barn 15 – 18 år -2 710 kr

till detta kommer den sk. hushållskostnaden,tvål,telefon,TV mm...
1 person -880 kr
2 personer -990 kr


Har du varit utan mat och riktigt hungrig glömmer du inte
det i första taget, och om du inbillar dig att det är orimligt med alla bidrag till lata mfl så undrar jag.
Vem betalar din mat, aha du själv.

Men vad gör dig förtjänt av 10, 100 nej 1000 gånger mer än andra och om du inte tycker du direkt är förtjänt av det.
Vad är det då!

Det finns ett annat Svenskt uppvaknade än det spåniga bruna...Ingen statskommunism men
med insikt om både individ OCH kollektiv. Allt vi absolut behöver för vår överlevnad som art är
kollektiva insatser. Bostad, vatten och mat.
Sedan finns ju behov av kärlek och omtanke men det är så hårt induvidualiserat att 52% av alla
hushåll är ensamhushåll.
Detta enorma vi har gratis av i mängd är det vi är sämst på att dela med oss av till andra."

 

Att det sysslas nåt förskräckligt kom det text som sade.starkt ifrågasatt av mina mer politiskt insatta buddies!

 

"Sveriges största företag i antal anställda 2013-01-14

Fas 3 – 34 540

AB Volvo – 24 964

PostNord AB – 24 541

Telefonaktiebolaget LM Ericsson – 17 069

Samhall AB – 16 404

Volvo Personvagnar AB – 15 693

Ambea Holding AB – 12 968

Peab AB – 12 543

Scania AB – 12 165

Sandvik AB – 11 293


Fas3 kostar ca 2 000 000 000:-/år. Trots att riksdagen beslutat att stoppa inskrivningarna så skrivs det in

2000 nya personer VARJE MÅNAD!

Blatteförmedlingen/Jobbfabriken med säte i Stockholm är den största Fas3 anordnaren med drygt 600

Fas3 deltagare.

Omsättning 2011: 38 184 000 kr -Vinst 2011: 4 035 000 kr -Utdelning 2011: 4 000 000 kr

Att man ger 2 mijarder skattekronor till företag för att dom ska erbjuda meningslösa arbetsuppgifter till
30 000 arbetslösa är ett politiskt ställningstagande."


inte heller denna tror mina välutbildade buddies på

Somliga roar sig med (C)Kan tyckas lite i lättaste laget, Nina surnade till. 2013 01


Tänk så många olika liberala det finns!
Det måste vara den brunliberala falangen som gjort sig hörd i (C). Mysteriet med var SDs väljare kommer från är löst , frågan är var de nyliberala (nykonservativa, men de fattar lite trögt) ska ta vägen.?
Promenad från stureplan upp till Hötorgets t-bana blir nog bäst.
Sedan?
Ingen aning. Att bo i tunnlarna kan de inte för där finns de hemlösa och de vet vilka som gjort dom hemlösa så det vore inte bra.

De får väl åka runt.


Att de som verkligen råkat i dumt och kan sägas verkligen vara kränkta sällan hörs av är en signal - nån kommentar 2013-01-15


"Ett tecken på kränkningar av falskt slag är att du hör talas om dom!

Sedan alliansens paradigm kom att råda är den Svenska nationalsporten :
”Vi är upprörda och kränkta som skattebetalare, tv-­tittare, helgalkoholister, ­någorlunda ­blonda personer härstammande från den rejäla svenska myllan eller åtminstone från en ­rekordartat tråkig småstad,”och utövarna blir allt fler.

Det FINNS riktigt kränkta men dessa är undanskuffade av vemsomhelst med något 'kränkande' att beklämma sig över.

Det tar rätt mycket kraft och tid att återhämta sig från mer riktiga och svårare kränkningar, att detta att begnälla allt och alla om det inträffade inte mäktas med.
Inget läge helt enkelt, man vill lägga det bakom sig så kvickt man kan.
Att alls gå i klagan i något sammanhang skulle bara öka känslan av blivit fult gjord emot, så det gör man inte.

Så det är mest olika bortskämda som känner sig lite snodda på denna extravagans som gnölar.
Vi som tagit en tufs eller två här i livet och ibland nog blivit kränkta på riktigt kan intet säga om detta för alla människor snubblar runt och är kränkta av och för lite vad som helst...
Bäst hålla tand för tunga!"

 

Det finns massor av dovt motstånd därute. Tyngre och ovilliga att tigga utan talar om att ta.
Det kom en lång och trasslig en som var mycket informativ, my buddies såg den som kriminell. hur sa de inte MEN denna hade nån slags tänkt adressat-'NäringsLivsLögnare!'

 

"HÖRRNI NI NI ni NäringsLivsLögnare! Hör upp.

Allt känns så 1849 (eller 1938) med klass-samhället pysande och puttrande av smärta snart stänkande sin etter över byxkjolarns och slipsfånarnas flintar och dumdyra frissabesök.

Det är förnedrande för HELA samhället att det sitter tiggare på gatorna.

Att ge, blir att von oben lämna sin skärv till den underdånigt tacksamme skitmänniskan som.
"säkert är tvingad av osynliga karlar som snor pengarna"..
Är det inte så innerstadsfolket ljuger inom sig?
Att det gnager i en att det förekommer förnedring inom oss alla är självklart.Att vilja förklara bort det är mänskligt men det finns en gräns och nu är vi snart där.

Att skapa en fattigklass tog typ fem år.

Se sedan på dessa allianserade människor som är satta att styra.
Och äta lunch och lagad dyr mat varenda dag!

De pengastinna inom S och övriga i lunchklubben är samma kreatur i förhållande till den nöd som råder!

Ser inte,
Hör inte,
Vill inte.
Därmed
Vet inte.

Förövrigt tycks ingen i riksdagen ha talets gåva, inget alls att säga.
Inga retoriker på 30 år.

De kör sitt om ansvar och värdegrund och hoppsan vi måste se över våra rutiner och skattebetalarnas pengar (antyder lite vagt att äldre/barn/sjuk-frågan mest är en formsak)...och att alla barn är insiktsutmanade som inte lyckas i vår fina katederskola här i den evigt fina tävlakulturen!

"Hejja hejja bitte bitte bitte -BLÄÄÄÄÄÄ- bara en 54e plats!
Hela ungdomen och dessförinnan halva barndomen kutandes i skogen i olika cirklar, lyfta anpassade klumpar och dra i maskiner pffplop-pffplop kla-bjank dunkdunkdunk-klock.
Nu i finalen 54e plats och sitt kontrakt som talesperson för IFFÅ värmeväxlare går åt skogen."

Varför ingen kan tala beror på att det inte finns något de VILL säga. Du vet:
"...historisk utbyggnad av bäverhägnet utanför Marieblomhyttan och epokgörande plastremsor som kommer minska ukko-index med hela 32% med tvärdymmare som svensk speciallitet.
Ännu en Svensk blivande exportsucce."


(De kan inte säga att det redan blöder människor utanför härbärget, för då skriker pissrännan i alla tidningar och annat sin skit om muslimer,
Alla ickevita ser då allt räddare ut vilket smittar
och när hemmafru Etty Nilsson gick till tvättstugan överfölls hon där (nej) av bussförare Mohammad Mohammad ("de har så konstiga namn") och sprang skrikande ut på Mockletorg, "våldtäkt våldtäkt våldtäkt".
Mohammad Mohammad som stog bakom dörren för att boka ny tid och skrämde Etty när han steg fram blir alldeles kall, polisen kommer och det blir arresten för Mohammad Mohammad.

Efter tre dagar har två riksmedier börjat skriva om konstiga namn men nämner inte 'Etty' och TV vill intervjua alla som heter Mohammad och det kommer riktigt många till SVT och ingen tror att Moahammad Mohammad är oskyldig.
Några framhåller att tvättstugeknull är Svensk sed och lämplig vitskäggig stugsittare berättar om vikingabyken då det smaskade till sig något alldeles hedniskt.

Mängder av män följer sina fruar till tvättstugan och det startas en frivillighetsrörelse 'tvättföljarna' som erbjuder sig att eskortera fruntimmer gratis till byket, varvid teve fyra håller soffkväll med kändispanel för att samla in pengar till 'tvättföljarna' och kändisar berättar sina bästa erotiska eskapader i tvättar-tagen.

Varvid hela mediaskiten ger sig hän och djuphånglar upp pissrännan i brygga jagande möjlig kommande brejvikk. hoppla hoppla.

"Mohammad Mohammad?! Vem är det? de har så konstiga namn")

Vet detta ni NäringsLivsLögnare.

Snart börjar vi skita i er och era jävla pengar,

Hör ni det, ni NäringsLivsLögnare.

Vi skiter i era jävla pengar som ni gnider er därnere med eftersom det var sagt så i DN-kultur.
Att hungriga ska kunna äta torde vara självklart eller vad tycker ni NäringsLivsLögnare?

Om jag börja dinera på en duk i nåt avskilt hörn mitt i överflödets spektakel inne i affären och om tusentals gör mig sällskap? Vad säger ni om det NäringsLivsLögnare?
Brottsligt minsann!
Att äta sig mätt har blivit brottsligt pga era genomförda propåer Hör ni det, ni NäringsLivsLögnare.

Begår man brottet när ens inälvor passerar kassan eller måste polisen väga mitt bajs?
Nå NäringsLivsLögnare. hur blir det?
Kan ni i er lunchklubb a´ 150-600:-/lunch,skjuta till medel till vågar?

Ni i NäringsLivsLögnarna?

Kommer ni ordna fonder för konkursade mathandlare?
Att väga allt fattigbajs kostar multum ni NäringsLivsLögnare.

Att ansvarsfullt ta konsekvenserna är förvisso ur modet men hur ska vi se till att lagar stiftas så tingsrätterna kan begripa vad i h-e de ska göra.

Att låta rullstolslyxlirarna som stjäl all mat bära skulden är väl bättre Hallå?Hallå?
ni NäringsLivsLögnare.

Hallå! Lyssna!

Alla stora insatser som gjorts och görs är kollektiva.
Ni NäringsLivsLögnare vet att det inte var Neil Armstrong som satt i sin trädgård som fick en snilleblixt.Byggde Apolloprogrammet i sitt garage och..
"A small step for a man a..." et cetera.

Att ni nog inte odlar förädlar och bakar och lagar er mat själv håller jag för självklart.
Men ert budskap till det snälla lydiga Svenska folket har varit att själv är bästa dräng,att staten är en förtryckarmaskin och med sossar vi rodret är det, enligt er, ren statskommunism att hålla allmänna val.

Ni i HAR verkligen lyckats få det lydiga svenska folket att tycka att skatt är stöld och att de som inte köper nya dyra saker hela tiden är misstänkta vänsterelement som borde bevakas.
Det har varit toppenefektivt, att köpa alla media var bara uppmarschen. Tog väl tio år.

Sedan att kabelteve kunde undervisa i politisk teori och praktik verkar ha gått vägen.US values inprinted.Deep.

Väldigt många är inte alls bevandrade i de olika vänsterrörelsernas skillnader så att tycka att kommunala bostadsföretag är kommunister om de inte närmast ger bort sitt bestånd till

-'vi-som-vill-opp-folket'-

är helt normalt. vilket torde vara lite förvirrande för de valda representanterna från tex KD."

Det finns massor om man orkar genomföra
'informationsarkeologin' (kom ihåg att det var här du såg det ordet för första gången-'informationsarkeologi')

Allt detta är texter ur vår så otydliga tid som kommer försvinna efter att bloggar skrotas och sajter rensar sina servrar.

Nu vet ni

=D

 

 

 

 

 


Att skapa en fattigklass tog typ fem år.

Fattigdomen har många ansikten.


ATT det är förnedrande för HELA samhället att det sitter tiggare på gatorna är ett faktum.
Det blir förnedrande även för den som inte tigger.
Att ge, blir att von oben lämna sin skärv till den underdånigt tacksamme skitmänniskan.
Men vi säger oss att denne:
"säkert är tvingad av osynliga karlar som snor pengarna"..
Är det inte detta många säger sig själva?

 

Att det gnager i oss alla att det förekommer sådan förnedring är självklart och att förklara bort det hela är nog mänskligt. Det gäller ju Josefsson också för övrigt.
Men det går bara att göra till en gräns, så detta förändras förr eller senare och just nu är det kanske dags att inse hur det faktiska läget är.


Att skapa en fattigklass tog typ fem år.


Ett annat exempel:
De som bara tar svarta påhuggsjobb och svälter när pengarna uteblir från den rad av underentreprenörer som ska betala och utföra.


De är rättslösa helt i händerna på att chefen är ens ''kompis'.


Även detta är förnedrande för oss alla.


Att ingen, eller ett litet fåtal, av de takskottare som STHLMs hus och tak behövde i snökanonen 2012 jobbade vitt, det är fakta

 

De 'fick' skor (avdrag) och kunde "om de var mesiga kärringar" använda förra och förrförra årets riggar med linor och tampar
Nån tyckte att entreprenörer är så bra.
Jo visst de tog pengarna, hi hi, de som gjorde jobbet fick-efter tjat-bön-tjat- lite klirr.


Men nota bene.
INGA försäkringar finns då ingen skattade och det var tre eller fyra j***a entreprenörer som la ut jobbet i kedja och längst ut finns entreprenören vars 'företag' körde allt svart och går upp i rök och kastar kontantluren om nåt händer.


Fattigdomen har många ansikten.

 

 


kärleken blir mycket förändrad

De som skaffar barn får hela sin verklighet omriktat, kärleken blir mycket förändrad men detta inser de
 
inte själva, samtidigt som de anser att övriga 'inte kan fatta' och glömmer att alla VARIT barn och att det
 
finns ofta kidz i ens närhet.Att inte ta hit ytterligare lidande borde inte bli mobbade som idag.(Alla har
 
ett lidande...jodå)
 

Exklusiva klubbar där Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) umgås.

 

Strategiska rådet
Grupp av akademiker och UD-personal knuten till UD och ihopsatt av Carl Bildt. Den enda
deltagaren från ett annat parti är Urban Ahlin (S).


Trilateral commission
Grundades 1973 av personer inom Council of foreign ­relations och Bilder­berg­gruppen, som David Rockefeller och Henry Kissinger. ­Ledande personer ville ­diskutera i en informell miljö utan insyn från medier. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell del­tagare i fjol.


Project for the new american century, PNAC
Amerikansk neokonservativ tanke­smedja 1997–2006, ­finansierad främst av ­energi- och ­vapenindustrin.
Vice ­president Dick Cheney ­ingick. PNAC sägs ligga bakom viktiga ­delar av utrikes­politiken under president ­George W Bush.
Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges som bidragare till tankesmedjan på hemsidan.


Aspen Institute
Amerikanskt institut som ska främja ”upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie corporation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation.
Ahlin anges som deltagare i Program on the world economy i år, Bildt uppges officiellt delta i Idea project 2011.

 


European council on foreign relations
En EU-tankesmedja som Urban Ahlin var med att starta. Ahlin, Gunilla Carlsson och Carl Bildt ingår.


Russia in united Europe
En EU-tankesmedja där ­Ahlin är medlem och även Bildt deltagit, bland annat som talare.


German Marshall fund of United States
En amerikansk organisation för främjandet av relationer mellan Nordamerika och Europa. Ahlin sitter i organisationens expertpanel och Bildt förekommer i en informationsvideo på hemsidan.


Council on foreign relations
Amerikansk organisation och tankesmedja där både Urban ­Ahlin och Carl Bildt ­figurerat.

 

 


marknad kring alla

"Det går inte att skapa en marknad kring alla mänskliga behov."
- Eva Franchell - AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De grundläggande lagarna för mänsklig dumhet av Carlo M. Cipolla

 

Den första grundläggande LAGEN.


Den första grundläggande lag mänsklig dumhet påstår entydigt att:

Alltid och oundvikligen alla underskattar antalet dumma individer i omlopp.


Till en början låter uttalandet triviala, vaga och fruktansvärt ogenerös. Närmare granskning kommer dock att avslöja dess realistiska trovärdighet. Oavsett hur hög är en uppskattning av mänsklig dumhet, är en upprepade gånger och återkommande överraskad av det faktum att:

a) personer som en gång hade bedömt rationell och intelligent visa sig vara ogenerat dum.

b) dag efter dag, med oupphörliga monotoni är en trakasseras en verksamhet med dumma personer som verkar plötsligt och oväntat i de mest obekväma platser och vid de mest osannolika ögonblick.

Den första grundlagen hindrar mig från att tillskriva ett specifikt numeriskt värde andelen dumma människor inom den totala befolkningen: alla numeriska uppskattning skulle visa sig vara en underskattning. Således på följande sidor kommer jag att beteckna den del av dumma människor inom en population med symbolen talet.

 

 

Den andra grundläggande LAGEN

Kulturella trender nu modet i västvärlden föredrar ett jämlikt förhållningssätt till livet. Folk gillar att tänka på människor som produktion av ett perfekt konstruerade massproduktion maskin. Genetiker och sociologer gå särskilt av deras sätt att bevisa, med en imponerande apparat av vetenskapliga data och formuleringar som alla män är naturligt lika och om några är mer jämlika än andra, beror detta att vårda och inte till naturen. Jag tar ett undantag från denna allmänna uppfattning. Det är min fasta övertygelse, med stöd av år av observationer och experiment, att män inte är lika, att vissa är dumma och andra inte, och att skillnaden bestäms av naturen och inte av kulturella krafter eller faktorer. En är dum på samma sätt en är rödhårig, en tillhör den dumma uppsättning som en tillhör en blodgrupp. En dum människa föds en dum människa genom en akt av Providence. Även övertygad om att andelen människor är dumma och att de är så på grund av genetiska egenskaper, jag är inte en reaktionär försöker återinföra smyg klass eller rasdiskriminering. Jag är övertygad om att dumhet är en godtycklig privilegium av alla mänskliga grupper och är jämnt fördelad enligt en konstant andel. Detta faktum är vetenskapligt uttrycks av andra grundlagen som säger att

Sannolikheten att en viss person kommer att vara dum är oberoende av någon annan egenskap hos den personen.

I detta avseende, verkar naturen verkligen ha överträffat sig själv. Det är väl känt att naturen klarar snarare mystiskt, för att hålla konstant den relativa frekvensen av vissa naturfenomen. Till exempel, om män föröka vid norra polen eller vid ekvatorn, om de matchande par utvecklas eller underutvecklade, oavsett om de är svarta, röda, vita eller gula honan till hane förhållandet mellan födda nyligen är en konstant, med en mycket lätt förekomsten av män. Vi vet inte hur naturen uppnår detta märkliga resultat men vi vet att för att uppnå det naturen måste fungera med stora siffror. Det mest anmärkningsvärda faktum om frekvensen av dumhet är att naturen lyckas göra denna frekvens är lika med sannolikheten ganska oberoende av gruppens storlek.

Således finner samma procentandel av dumma människor om man överväger mycket stora grupper eller man har att göra med mycket små. Ingen annan uppsättning observerbara fenomen ger en sådan slående bevis på naturens krafter.

Bevis för att utbildningen inte har något att göra med sannolikheten lämnades av experiment bedrivs i ett stort antal universitet över hela världen. Man kan skilja den sammansatta befolkning som utgör ett universitet i fem huvudgrupper, nämligen kollektivanställda, de tjänstemän, studenter, administratörer och professorer.

När jag analyserade arbetare fann jag att andelen är av dem var dumma. Som s värde var högre än förväntat (första lagen), betala min hyllning till modet jag trodde först att segregation, fattigdom, brist på utbildning skulle få skulden. Men flytta upp den sociala stegen fann jag att samma förhållande var förhärskande bland de tjänstemän och bland eleverna. Mer imponerande fortfarande var resultaten bland professorerna. Om jag ansåg ett stort universitet eller en liten högskola, en berömd institution eller en obskyr en, fann jag att samma fraktion är av professorerna är dumma. Så förvirrad var jag av resultaten, att jag gjorde en särskild punkt att utöka min forskning till en speciellt utvald grupp, till en verklig elit, mottagare av Nobelpriset. Resultatet bekräftade Naturens högsta behörighet: s andel av nobelpristagarna är dumma.

Denna idé var svårt att acceptera och smälta, men alltför många experimentella resultat visade dess grundläggande Detta är en sida Almostveracity. Den andra grundlagen är en järn-lag, och det gör inte erkänna undantag. The Women befrielserörelse kommer att stödja andra grundlagen eftersom det visar att dumma personer är proportionellt lika många bland män som bland kvinnor. Den underutvecklade i tredje världen kommer förmodligen finna tröst i det andra grundlag som de kan hitta i det ett bevis på att efter alla utvecklade inte så utvecklas. Om den andra grundlagen är omtyckt eller inte, men dess konsekvenser är skrämmande: Lagen innebär att om du flyttar in framstående cirklar eller om du tar tillflykt bland huvud-jägare Polynesien, oavsett om du låser dig i ett kloster eller besluta att spendera resten av ditt liv i sällskap med vackra och liderliga kvinnor, har du alltid att möta samma procentandel av dumma människor - som andel (i enlighet med den första lagen) kommer alltid att överträffa dina förväntningar.

Den tredje (och gyllene) grundläggande lagstiftning

Tredje grundlagen förutsätter, även om det inte anges uttryckligen, att människan kan indelas i fyra huvudkategorier: den hjälplösa, den intelligenta, banditen och den dumma. Det kommer lätt igen av klarsynt läsaren att dessa fyra kategorier motsvarar de fyra områden I, H, S, B, av den grundläggande diagrammet (se nedan).

 

 

 

Om Tom tar en åtgärd och lider en förlust samtidigt som en vinst för Dick, kommer Toms märke falla i fält H: Tom agerade hjälplöst. Om Tom tar en åtgärd genom vilken han gör en vinst när ger en vinst även Dick kommer Toms märke falla i område I: Tom agerade intelligent. Om Tom tar en åtgärd genom vilken han gör en vinst som orsakar Dick en förlust, kommer Toms märke falla område B: Tom fungerat som en bandit. Stupidity är relaterad till området S och alla positioner på axeln Y under punkt O. Som tredje grundlagen uttryckligen klargör:

En dum person är en person som orsakar förluster till en annan person eller till en grupp av personer, medan han följer ingen vinst och möjligen även förluster.

När de konfronteras för första gången med den tredje grundlagen rationella människor reagerar instinktivt med känslor av skepsis och misstro. Faktum är att förnuftiga människor har svårt att bli gravid och förstå orimligt beteende. Men låt oss överge den höga plan teori och låt oss titta pragmatiskt på vårt dagliga liv. Vi alla minns tillfällen då en karl tog en åtgärd som resulterade i hans vinst och vår förlust: vi var tvungna att ta itu med en bandit. Vi minns även fall där en karl tog en åtgärd som resulterade i hans förlust och vår vinst: vi var tvungna att ta itu med en hjälplös person. Vi kan minnas fall där en karl tog en åtgärd genom vilken båda parter fått: han var intelligent. Sådana fall förekommer faktiskt. Men vid tankeväckande reflektion måste erkänna att dessa inte de händelser som punktera oftast vårt dagliga liv. Vårt dagliga liv är mestadels gjort av fall där vi förlorar pengar och / eller tid och / eller energi och / eller aptit, glädje och god hälsa på grund av den osannolika aktion av något befängda varelse som inte har något att vinna och faktiskt vinster ingenting från orsakar oss förlägenhet, svårigheter eller skada. Ingen vet, förstår eller kan möjligen förklara varför befängda varelse gör vad han gör. I själva verket finns det ingen förklaring - eller bättre finns det bara en förklaring: personen i fråga är dum.

 

 

 

Frekvensfördelning

De flesta människor agerar inte konsekvent. Under vissa omständigheter kan en viss person agerar intelligent och under olika omständigheter samma person kommer att agera hjälplöst. Det enda viktiga undantag från regeln representeras av dumma människor som normalt visar en stark benägenhet mot perfekt konsistens inom alla områden av mänskliga strävanden.

Från allt som intäkter, följer det inte att vi kan kartlägga den grundläggande diagrammet endast dumma individer. Vi kan räkna för varje person hans vägda genomsnittliga position i planet av figur 1 helt oberoende av sin grad av inkonsekvens. En hjälplös person kan ibland uppträda intelligent och ibland kan han utföra en bandit agerande. Men eftersom personen i fråga är i grunden hjälplös flesta av hans talan har egenskaper hjälplöshet. Således samlade vägda genomsnittliga positionen för alla åtgärder en sådan person kommer att placera honom i H kvadranten av den grundläggande diagrammet.

Det faktum att det är möjligt att placera på kurvan individerna i stället för sina handlingar medger viss utvikning om frekvensen av banditen och dumma typer.

Den perfekta banditen är en som med sina handlingar, låter andra personer förluster lika med hans vinster. Den grövsta typen av kriminalitet är stöld. En person som rånar dig på 100 pounds utan att dig en extra förlust eller skada är en perfekt bandit: du förlorar 100 pounds, vinner han 100 pounds. I den grundläggande diagrammet perfekta banditerna skulle visas på en 45-graders diagonal linje som delar upp området B i två helt symmetriska delområden (linje OM i figur 2).

 

 

 

Men den "perfekta" banditer är relativt få. Linjen OM delar upp området B i två delområden, B1, och B2, och den absolut största delen av banditerna ligger någonstans i en av dessa två delområden.

Banditer som faller i området B1 är sådana personer vars verksamhet ger till dem vinst som är större än de förluster de orsakar för andra människor. Alla banditer som är berättigade till en position i området B1 är banditer med övertoner av intelligens och när de kommer närmare den högra sidan av X-axeln de delar mer och mer egenskaper intelligent person.

Tyvärr individer rätt till en position i B1-området är inte särskilt många. De flesta banditer faller faktiskt område B2. De individer som faller inom detta område är de vars handlingar ger dem vinster underlägsen de förluster som tillfogas till andra människor. Om någon dödar dig för att beröva dig femtio pounds eller om han mördar dig för att spendera en helg med din fru i Monte Carlo, kan vi vara säkra på att han inte är en perfekt bandit. Även genom sina värderingar för att mäta sina vinster (men fortfarande använder dina värderingar för att mäta dina förluster) han faller i B2-området mycket nära gränsen till ren dumhet. Generaler som orsakar stora förstörelse och otaliga offer i utbyte mot en befordran eller en medalj fall i samma område.

Frekvensen fördelningen av dumma människor är helt annorlunda än banditen. Medan banditer är mestadels utspridda över ett område dumma människor är starkt koncentrerade längs en linje, i synnerhet på Y-axeln under punkt O. Anledningen till detta är att de allra flesta av dumma människor är i grunden och orubbligt dum - med andra ord de ihärdigt insistera på att skada och förluster till andra människor utan att härleda vinst, vare sig positivt eller negativt.

Det finns dock människor som genom sina osannolika åtgärder inte bara orsakar skador på andra människor men dessutom skada sig. De är ett slags super-dum som i vårt system för redovisning, visas någonstans i området S till vänster om Y-axeln.

 

 

 

KRAFTEN av dumhet

Det är inte svårt att förstå hur sociala, förbättrar politisk och institutionell makt den skadliga potentialen hos en dum person. Men man måste fortfarande förklara och förstå vad som i huvudsak är det som gör en dum person farlig för andra människor - med andra ord vad som utgör makt dumhet.

I huvudsak dumma människor är farliga och skadliga för förnuftiga människor tycker att det är svårt att föreställa sig och förstå orimligt beteende. En intelligent person kan förstå logiken i en bandit. Banditen agerande följer ett mönster av rationalitet: nasty rationalitet, om du vill, men ändå rationalitet. Banditen vill ha en plus på sitt konto. Eftersom han inte är intelligent nog att utforma metoder för att få plus och ge dig ett plus, kommer han fram sin plus genom att orsaka ett minus att visas på ditt konto. Allt detta är dåligt, men det är rationellt och om du är rationella kan förutse det. Du kan förutse en bandit agerande, hans otäcka manövrar och fula ambitioner och ofta kan bygga upp ditt försvar.

Med en dum person allt detta är helt omöjligt eftersom förklaras av den tredje grundlagen. En dum varelse kommer att trakassera dig utan anledning, för ingen fördel, utan någon plan eller ett program och högst osannolika tider och platser. Du har ingen rationell sätt att berätta om och när och hur och varför de dumma varelse attacker. När de konfronteras med en dum person du är helt på hans nåd. Eftersom dumma persons agerande inte överensstämmer med reglerna för rationalitet följer att:

a) ett allmänt tagna på sängen av attacken, b) även när man blir medveten om attacken kan man inte ordna en rationell försvar, eftersom attacken själv saknar rationell struktur.

Det faktum att verksamheten och rörelser av en dum varelse är helt oberäkneligt och irrationellt gör inte bara försvaret problematiskt men det gör också en motattack mycket svårt - som att försöka skjuta på ett föremål som kan de mest osannolika och otänkbara rörelser. Detta är vad både Dickens och Schiller hade i åtanke när den förra att "med dumhet och ljud matsmältningen man kan framför mycket" och den senare skrev att "mot dumheten själva gudarna kamp förgäves."

 

 

 

FJÄRDE grundläggande lagen

Att hjälplösa människor, nämligen de som i vårt bokföringssystem falla i H området normalt inte inser hur farliga dumma människor, är inte alls förvånande. Deras misslyckande är bara ett annat uttryck för deras hjälplöshet. Det verkligt fantastiska faktum är dock att även intelligenta människor och banditer ofta misslyckas med att erkänna makten att skada inneboende i dumhet. Det är oerhört svårt att förklara varför detta skulle hända och man kan bara påpeka att när de konfronteras med dumma människor ofta intelligenta män och banditer gör misstaget att hänge sig åt känslor av självbelåtenhet och contemptuousness stället för att omedelbart utsöndrar tillräckliga mängder av adrenalin och bygga upp försvar.

Man är frestad att tro att en dum människa bara göra skada sig själv, men det är förvirrande dumhet med hjälplöshet. Ibland en frestas att associera sig med en dum person för att kunna använda honom för sina egna system. En sådan manöver kan inte annat än ha katastrofala följder eftersom en) det bygger på en fullständig missuppfattning av grundläggande natur dumhet och b) det ger dum person lagt utrymme för att utöva sina gåvor. Man kan hoppas att utmanövrera den dumma och upp till en punkt, kan en gör det i praktiken. Men på grund av den oregelbundna beteende dum, kan en inte förutse alla dumma handlingar och reaktioner och snart en kommer att pulveriseras av oförutsägbara rörelser i den dumma partner.

Detta är tydligt sammanfattas i fjärde grundlagen som säger att:

Icke dumma människor underskattar alltid den skadliga effekten av dumma människor. Särskilt icke-dumma människor glömmer ständigt att vid alla tidpunkter och platser och under alla omständigheter att hantera och / eller umgås med dumma människor alltid visar sig vara ett dyrt misstag.

Genom århundraden och årtusenden, i allmänhet som i det privata livet, har otaliga personer underlåtit att ta hänsyn till den fjärde grundlagen och misslyckandet har orsakat mänskligheten oöverskådliga förluster.

FEMTE grundläggande lag

I stället för att överväga välfärden av individen Låt oss betrakta välfärden i samhället, betraktas i detta sammanhang som den algebraiska summan av de individuella förutsättningar. En fullständig förståelse av det femte grundlagen är avgörande för analysen. Det kan parentes tilläggas att de fem grundläggande lagarna är femte säkert den mest kända och dess konsekvens citeras mycket ofta. Femte grundlagen anges att:

En dum person är den farligaste typen av person.

En följd av den lag är att:

En dum person är farligare än en bandit.

Resultatet av verkan av en perfekt bandit (den person som faller på linjen OM i figur 2) är helt enkelt en överföring av rikedom och / eller välfärd. Efter verkan av en perfekt bandit har banditen ett plus på sitt konto som plus är exakt lika med minus han har orsakat en annan person. Samhället som helhet är varken bättre eller sämre. Om alla medlemmar i ett samhälle var perfekt banditer samhället skulle förbli stillastående, men det skulle finnas någon större katastrof. Hela verksamheten skulle innebära massiva överföringar av välstånd och välfärd till förmån för dem som skulle vidta åtgärder. Om alla medlemmar i samhället skulle agera i vanliga svängar, inte bara samhället som helhet, men också individer skulle befinna sig i en helt stabilt tillstånd av någon förändring.

När dumma människor är i arbete, är historien helt annorlunda. Dumma människor orsakar förluster för andra människor utan motsvarighet av vinster för egen räkning. Således samhället som helhet fattig. Systemet för redovisning som kommer till uttryck i de grundläggande diagrammen visar att medan alla åtgärder av individer faller till höger om linjen POM (se figur 3). Lägga till välfärd i ett samhälle, även i olika grad, handlingar alla personer faller till vänster om samma linje POM orsaka en försämring.

 

Med andra ord hjälplösa med inslag av intelligens (område H1), de banditer med inslag av intelligens (område B1) och framför allt den intelligenta (område I) bidrar alla, men i olika grad, att tillfalla välfärd i ett samhälle. Å andra sidan banditer med inslag av dumhet (område B2) och hjälplösa med inslag av dumhet (område H1) lyckas lägga förlusterna som orsakas av dumma människor på så sätt stärka skändlig destruktiva makt den senare gruppen.

Allt detta tyder på en viss reflektion prestanda samhällen. Enligt den andra grundlagen är andelen dumma människor en konstant s som inte påverkas av tid, rum, ras, klass eller någon annan sociokulturell eller historisk variabel. Det skulle vara ett stort misstag att tro att antalet dumma människor i en nedåtgående samhället är större än i ett samhälle under utveckling. Båda dessa samhällen plågas av samma procentandel av dumma människor. Skillnaden mellan de två samhällena är att i samhället som presterar dåligt:

a) de dumma medlemmarna i samhället är tillåtna av de övriga medlemmarna att bli mer aktiva och ta fler åtgärder, b) det finns en förändring i sammansättningen av den icke-dum sektion med en relativ minskning av populationer av områdena I, H1 och B1 och en proportionerlig ökning av befolkningen H2 och B2.

Denna teoretiska antagande är rikligt bekräftas av en uttömmande analys av historiska fall. I själva verket den historiska analysen tillåter oss att omformulera de teoretiska slutsatser på ett mer sakligt sätt och med mer realistiska detaljer.

Oavsett om man anser klassisk eller medeltida eller modern eller samtida gånger en är imponerad av det faktum att varje land går uppför har sin oundvikliga s andel av dumma människor. Men landet rör sig uppåt har också en ovanligt hög andel av intelligenta människor som lyckas hålla s fraktionen i schack och samtidigt producera tillräckligt vinster för sig själva och de andra medlemmarna i samhället att göra framsteg med säkerhet.

I ett land som är på väg neråt, är andelen dumma människor fortfarande lika med S, men i resterande befolkningen märker bland makthavarna en alarmerande ökning av banditerna med inslag av dumhet (delområde B1 i kvadranten i figur 3) och bland de som inte har makten lika alarmerande ökning av antalet hjälplösa individer (område H i grundläggande diagram, bild 1). En sådan ändring i sammansättningen av den icke-dum befolkningen stärker oundvikligen den destruktiva kraften i s fraktionen och gör avböja en säkerhet. Och landet går till helvetet.

(Det finns geni i arbete i denna avhandling. Det kom runt omkring genom läsaren Sam Keen, som skickade oss en tunn grå monografi tryckt i Bologna, Italien. Leden ledde så småningom till Carlo M. Cipolla, författaren, som för närvarande professor i nationalekonomi vid UC Berkeley

- Kevin Kelly, Whole Earth Review. Våren 1987 P2-7)

Uppdatering: Prof. Cipolla avgick från UCB 1991 och dog den 5 september 2000, i Pavia, Italien. Hans arvingar har försökt att hävda kontroll över texten, men det släpptes till det offentliga rummet, och kan inte dras tillbaka.

 

 


Ett förslag på synsätt....

men då blir man väl kallad kommunist av folk som inte vet vad det är....

(I Sverige valde socialisterna att bli 'reformister', att samarbeta med kapitalet.Om kommunisterna fått som de velat hade vi varit som Albanien idag. Så 'vänstersocialdemokrati' har visat sig vara den mest framgångsrika-men inte problemfria- samhällbyggar-ideen i världen.
Någonsin!)

 

 


Se här, ett sätt att se på verkligheten

Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet från sin bestämning.

Socialdemokratin kommer ur upplysningen; en förnuftsrörelse grundad i anständighetens känsla.

Människan är universell. Färg och form säger inget om individers egenskaper. Avväg alla beslut i enlighet med denna tanke.

Fråga varför vissa behöver tio och hundra gånger mer än andra. Fråga på vilket sätt dessa människor har gjort sig förtjänt av det. Om de svarar att det inte handlar om att vara förtjänt, fråga vad det då handlar om.

Alla relationer är maktrelationer. Arbetsmarknaden utgörs av relationer. Desperationen är maktlös. Full sysselsättning och kollektivavtal är enda värnet mot arbetsgivares arrogans.

Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

Friheten är oändlig därför att den är existentiell. Den som har friheten och jämlikheten kan inte kväsas.

Valfrihet är inte frihet, men urholkar jämlikheten. Återreglera.

Satsa på de fria konsterna, den fria forskningen och bildningsmöjligheterna.

Fördriv anti-intellektualismen men glöm aldrig hur det känns att vara i underläge.

Är allt detta abstrakt strunt? Politik handlar väl om procentsatser och bidragens införande, höjande och sänkande?

Marknaden gör inte moraliska bedömningar, det gör människor.

Politik är tillämpad moralfilosofi.

Socialdemokratin är en filosofisk idé för ett helt samhälle, inte en sammanslutning för att medlemmarna ska må bra.

 

 


LO vill ha ny bolagsform för företagen i välfärden

 

Nytt förslag i dag. Offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet bör utföras av icke-vinstaktörer. Vi föreslår därför en ny bolagsform, där allmännytta och begränsat vinstuttag är grundläggande principer. Dessutom vill vi inrätta ett nationellt välfärdsråd som kontinuerligt ser över välfärdens regelverk, skriver företrädare för LO-förbunden.

 

 

 

Kvaliteten i den svenska välfärden brister. Från vården och omsorgen kommer larmrapporter om vanvård och i skolan försämras resultaten år från år.

Behovet av välfärdstjänster växer. Samtidigt står en generationsväxling för dörren och risken för personalbrist är stor.
radika<
Kvaliteten i den svenska välfärden brister. Från vården och omsorgen kommer larmrapporter om vanvård och i skolan försämras resultaten år från år.

Behovet av välfärdstjänster växer. Samtidigt står en generationsväxling för dörren och risken för personalbrist är stor.

Men välfärdens resurser sinar i takt med att skatterna sänks. Dessutom läcker välfärdsresurser ut i privata vinstuttag. Skattepengar avsedda för medborgarnas skola, vård och omsorg hamnar i stället i privata fickor. Det är i dag fullt tillåtet för privata bolag att göra ekonomisk vinst på bekostnad av människors välfärdskvalitet.

 

 

 

Även om en begränsning av vinstuttagen inte löser alla välfärdsproblem så är detta ett samhällsproblem som måste erkännas och åtgärdas. Därför presenterar LO i dag sitt förslag till en moderniserad svensk modell för ordning och reda i välfärden:

1. Välfärden måste ha tillräckliga resurser. Ständiga besparingar inom skola, vård och omsorg har försämrat tillgängligheten och kvaliteten så till den grad att det i dag går ut över sysselsättning och jämställdhet.

En välfärd som fungerar gör det möjligt att arbeta, inte minst för kvinnor. En generell välfärd med tillräckliga resurser är produktiv. Den stimulerar tillväxt och sysselsättning, höjer utbildningsnivån, tryggar folkhälsan och ökar konkurrenskraften. Det är vad Sverige behöver. Därför behövs nya välfärdsinvesteringar.

2. Bemannings- och utbildningskrav begränsar vinstdriften. LO vill se väl definierade kvalitetskrav för respektive välfärdssektor. Kraven bör tas fram av ansvarig tillsynsmyndighet.

Personalen är välfärdens viktigaste kvalitetsfaktor. Därför ska kvalitetskraven också omfatta faktorer som bemanning, arbetsvillkor och utbildning.

Självklart ska meddelarskydd och offentlighetsprincip gälla i all skattefinansierad välfärdsverksamhet, även privat driven. En utredning bör tillsättas för att säkerställa tillsynen.

3. Samhällsbolag för en ickevinst-princip i välfärden. Åtta av tio svenskar vill att skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten.

Aktiebolagslagen möjliggör redan i dag så kallade SVB-bolag, aktiebolag med särskild vinstbegränsning. LO föreslår att reglerna för SVB-bolag utvecklas med en princip om allmännytta, i den nya bolagsformen Samhällsbolag. I Samhällsbolagen begränsas vinstuttag och värdeöverföringar till motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet.

Vi föreslår att offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet som huvudregel ska utföras av samhällsbolag eller ickevinst-aktörer. Men eftersom välfärdsutmaningarna skiftar kraftigt i olika delar av Sverige föreslår vi dispositiv lagstiftning. De folkvalda ska kunna välja att teckna driftavtal som åsidosätter huvudregeln om Samhällsbolag när motiv för detta kan presenteras. Så stärks också den lokala demokratin.

4. Certifiering och öppna böcker. I dag är insynen i välfärdsföretagens verksamhet närmast obefintlig. Vinstuttag och värdeöverföringar döljs på koncernnivå.

Men medborgarna har rätt att veta hur våra gemensamma resurser används. LO föreslår att öppna böcker ska gälla, på enhetsnivå, i all välfärdsverksamhet oavsett huvudman.

Vi vill också ha ett certifieringssystem med krav på ägarna att garantera kompetens, seriositet och långsiktighet för att få driva välfärdsverksamhet. Tillstånd ska omprövas vid ägarbyte och kunna dras in om regler och krav inte följs.

5. Sätt barnen, de sjuka och äldre främst – inte företagen. Marknadsmekanismer fungerar inte i välfärden. Oligopol uppstår när stora riskkapitalbolag köper upp eller konkurrerar ut mindre utförare. Medborgarnas rätt till likvärdig välfärd utmanas. Därför föreslår vi att lagen som valfrihetssystem (lov) avskaffas och att lagen om offentlig upphandling (lou) utvecklas, så att brukarnas rätt till kvalitet och valfrihet kan sättas före företagens. Demokratiskt valda företrädare måste kunna ta, och utkrävas, ansvar för kvalitet och kontinuitet i välfärden lokalt och regionalt.

Välfärden ska inte vara en experimentverkstad. Förändringar ska vara demokratiskt förankrade och vila på gedigna underlag och forskning. Därför föreslår LO också att ett nationellt välfärdsråd inrättas för att noga följa utvecklingen och kontinuerligt föreslå justeringar i regelverket. Rådet bör bestå av arbetsmarknadens parter och riksdagspartierna i samarbete med forskare.

När LO nu presenterar sitt förslag blir det tydligt att arbetarrörelsen har en samlad syn på problem och utmaningar inom välfärden. Vi är också i hög grad ense om hur problemen ska lösas. Tillsammans har vi levererat en rad genomförbara förslag på hur man kan höja kvaliteten, stoppa resursslöseriet, förbättra insyn och inflytande och värna människors rätt till valfrihet och likvärdighet i välfärden. Vi kan och vill bringa ordning och reda i välfärden så att målet om en välfärd av hög kvalitet åt alla kan nås.

Den borgerliga regeringen har trots återkommande larmrapporter visat ett monumentalt ointresse av att bryta den negativa utvecklingen och ta itu med problemen i välfärden. Arbetarrörelsen har nu levererat ett mycket tydligt alternativ till den politiken, en moderniserad och kvalitetssäkrad svensk välfärdsmodell i framtiden.

 

 

 

Tobias Baudin, Los 1:e vice ordförande, ansvarig för välfärdsutredningen i LO:s ledning. Johan Lindholm, Byggnadsarbetareförbundet. Jonas Wallin, Elektrikerförbundet. Hans Öhnlund, Fastighetsanställdas Förbund. Per-Olof Sjöö, GS. Lars-Anders Häggström, Handelsanställdas förbund. Ella Niia, Hotell och Restaurang-facket. Anders Ferbe, IF Metall. Annelie Nordström, Kommunalarbetare-förbundet. Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet. Jan Granvik, Musikerförbundet. Mikael Johansson, Målareförbundet. Jan-Henrik Sandberg, Pappersindustriarbetareförbundet. Jan Rudén, Seko. Lars Lindgren, Transportarbetareförbundet.


Hitler Stalin Mao

Hitler var katolik och var uppväxt som sådan. En katolsk produkt om du så vill.
Katolska kyrkan tyckte att judarna nog kunde undvaras, de stödde Hitler fullt.

Stalin var en maktgalen herre som tog över ett jätteland fullt med all den bråte den ortodoxa kyrkan haft att skrämmas med så de kunde sitta med vid grytorna.Han bara körde på i de gamla spåren.

Mao var en ny kejsare för de många. En kejsare var en gud i sig i Kina.

 

 

 

I Sverige plågades människor av husförhör och mysteriet/miraklet kom alltid med hot och tvång i Sverige. Förmodligen är detta huvudskälet till vår relativa sekularism.
Intressant detta att det Spanska folket drar sig undan katolicismen, men kanske inte så konstigt eftersom den var en del av Francos blodiga styre. Att nu se den som kärleksfull är väl för övermaga.

Att en allvetande allseende gud kräver oss på kärlek och hyllningskörer för att inte skicka oss till den egna tortyranstalten är förfäligt. Att ha all makt och KRÄVA kärlek...Det är definitionen av SadoMachosism.

Att människor skadas i denna vår värld av påhittad dualism ser jag som övertydligt. Överallt dessa ideer om den onde, och den gode. Att världen består vid varje givet tillfälle av oräkneliga milliareder av processer och samanhang -även inom var individ- som inte kan överblickas eller styras är ju en sanning som inte borde behöva sägas. Ur allt detta kommer bra och dåliga saker. Att skylla på nån 'ond' gubbe eller tacka i all evighet nån 'god D:O är inte förenligt med hur verkligheten ser ut. Det blir skadligt.

 

 


NORMFASCISMEN HOS MEDELKLASSEN

Det gryr en normfacism kring inte bara tobak och dyl utan ett normerande kring vad ett lyckligt liv (är) borde vara...

Man ska vara ägd av banken och politik handlar mest om pengar...

Sverige håller på att kantra.

Fattiga Svenskar vill inte ha hit mer folk att konkurera med..ok...

Men nu är dom här och vi har i själva verket en riktig stor patriotisk uppgift att adressera,

nämligen tusen och åter tusen samtal

Och säga hej och välkomna, vi var visst på jobbet eller så när ni kom, hur går det?

Varför tror 'gänget som går på daggstänkta berg' att vi som nation inte klarar uppgiften som fallit på vår lott?

Skulle Svenskarna vara så mesiga att vi inte mäktar att lära ut Svenskt och själva lära, ja, gud vet hur många skatter till infall och kultur och mat som nu bor i miljonprogrammen som inte vågar titta på en.

De tror att man är rasist och är obehagligt rädda.

Det har kommit en slags falsk underground diskurs (falsk eftersom konservativa aldrig är annat än banala i sina försök till radikalism -('heja kungen'jo tjena)

Denna diskurs är att det normala är 'vi och dom' och invandrarna har känt det och är hela tiden på försvar och nu tiger goda mogna vuxna istället för att ha en åsikt när blattehatet gryr på jobbet, bland kompisar i kvarteret, på träningen.

Detta tigande är farligt.

Förnärvarande byggs en spänning upp som inte är nyttig...ingen konstruktivt utlopp finns att finna.

Det blir psykiatrin som får försöka lindra..suck...

Om hundra år vore det väl det tråkigt att om den här fantastiska tiden-då internet föddes, då de fattiga länderna börjar resa sig (se Hans Rosling på TED.com) vi blir hågkomna som oförmögna att bete oss vuxet och axla ansvaret vi erfarits...

Men..nota bene..

Tillskyndarna av invandringen, politiska eliten, och de som i bland kallas 'kulturmarxisterna' , de som kör maskinen, skulle aldrig drömma om att skicka sina telingar till Flemingsberg, Rosengård med flera platser för att gå i skola där..

Så detta med folk och folk finns ingjutet i oss alla och för att få fred må detta adresseras och inte knölas ihop med tex Svenska elitens hängivna nationalsocialism på 30 talet och V-Gurras homohemlisar...

 

 

 

Tusen och åter tusen samtal...vi har INGET att förlora på det men där vi nu är skapas eländiga situationer mellan Svennar och Blattar - vedertagna urladdade begrepp - JO!

Där ingen vill nåt illa. Där osäkerheten slår undan förnuftet..


Att försöka se saker lite mindre alarmistiskt och hethuvade NÅN gång. Lite vuxet ansvar...när slutade folk bli vuxna?
Detta gäller förövrigt narkotikapolitiken i högsta grad.


Att vi är många som känner att hela invandrarfrågan blivit knölig och vi är många som känner oss splittrade.

De fattiga vill inte konkurera med nykomlingar så det skaver. Själv tillhör jag trasproletariatet så mig spottar alla på..vilken ogin och snål nation vi blivit....suck..

 

 

 


En oklar kommentar Angående telefonförsäljeri

Angående telefonförsäljeri och den utbredda prostitutionen,
-jag säger:
Lägg på bara...Ibland brukar jag säga att det är tråkigt att de inte kan hitta ett riktigt jobb men alla måste sälja sig för pengar, det har de riktigt rika bestämt. Att inte ha makt alls över sin egen tid, sitt egna liv är egentligen förfärligt...Så mycket gråt det rinner mellan varje löning, Så många underbara unika individer som staplas in i lönearbete och förlorar sin kreativitet.

 

 

 


Socialdemokratin är en existentialism

 

Tack för att du ägnar en liten stund åt de här korta sticken. Dessa rader dansar runt til vänster men de som kör vänsterskutan, den spillran
av skribenter och fd Juholtare bara glor dumt och ropar på Bodströms grabb som är ute och snattar godis. "man måste ju ha kul. he he"

 


 

 

Nog det.

Detta är allvar. Dessa rader bär det ni i innerstaden inte fattat av vänsterns bevekelsegrunder. Nu är jag bussig nog att
låta dig och dina kollegor ta del av det som jag/vi vägrar kalla värdegrund ety detta begrepp luktar skit. Alla har en värdegrund men hoppsan
vi måste se över våra rutiner.

För varje stadsodling av kryddor morötter och se så fina blommor kommer en sjundeklassare injicera heroin och de tokiga kristna
vädrar morgonluft.

Ett exempel. I Råsunda i Solna intill vintervägen startade nån frireligiös sekt ett nödboende för hemlösa. Alla kommuner skickade sina
sofflock dit. Att ha Jompa och Hasse Morot där kostade 26 000 p/p i månaden.
För de skattekronorna erhöll klienten sovplats 20:00 till 08:00 smörgåsmat och frukost. Sedan sitta åka till Huddinge igen. De fick SL-biljetter,
de måste ju kunna söka jobb ( dooh ).

För 26 000 kunde Jompa ha åkt nonstop mellan STHLM och Mariehamn. Krökade gjorde han ju ändå.

Men Till Saken


Välkommna Mina Damer Och Herrar

ALLVAR!

______________

För framtiden:

Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet från sin bestämning.

Socialdemokratin är en filosofisk idé för ett helt samhälle, inte en sammanslutning för att medlemmarna ska må bra.

Människan är universell. Färg och form säger inget om individers egenskaper. Avväg alla beslut i enlighet med denna tanke.

Socialdemokratin kommer ur upplysningen; en förnuftsrörelse grundad i anständighetens känsla.

Satsa på de fria konsterna, den fria forskningen och bildningsmöjligheterna.

Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

Marknaden gör inte moraliska bedömningar, det gör människor.

Politik är tillämpad moralfilosofi.

Valfrihet är inte frihet, men urholkar jämlikheten. Återreglera.

Fördriv anti-intellektualismen men glöm aldrig hur det känns att vara i underläge.

Är allt detta abstrakt strunt? Politik handlar väl om procentsatser och bidragens införande, höjande och sänkande?

Alla relationer är maktrelationer. Arbetsmarknaden utgörs av relationer. Desperationen är maktlös.

_________________

 

 

 

 

 

Dessa rader vill ingen Såsse ta i ! (-.-)-.-)-.-) Men SocialDemokrater reagerar Ahaa, ja just det...

 

Om inte generositet och medkänsla väcks mellan oss igen, om inte de 10 000 samtalen och de lika många välkomnaden
föds mellan alla våra Svenskar så har vi nog skitit om inte i det blå skåpet men väl det röda och ett brunt kom till.

Okej

 

 

 

 


Detta med djupsinnighet, ibland.

Detta med djupsinnighet, ibland.
 
Någon okänd djupsinnig person sa
 
"När tillvaron går i alltför snäva cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
Men detta är nog lika sant:
 
"När tillvaron går i alltför vida cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
Och det här: "När tillvaron går i alltför snurriga cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
Och:
 
"När tillvaron går i alltför svåra cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
Osv...
 
"När tillvaron går i alltför sura cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
"När tillvaron går i alltför dumma cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
"När tillvaron går i alltför våta cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
"När tillvaron går i alltför svängiga cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
"När tillvaron går i alltför kvicka cirklar, krävs det något oväntat för att rubba dem."
 
Det har ingen ände, vem som helst kan nog hitta på tio utan problem.
 
Man skulle kunna dra slutsatsen att den djupsinniga personen mest drog strunt ur baken.
 
Att denne är i ärende att låta initcierad i något utan att ha en susning vad han/hon talar om.
 
Så kan det vara ibland!
 
Med djupsinnigheter

KRÅKSLOTTEN, KATTEN OCH ORDEN


HUMBLE STUMBLE FOUR DAYS BEFORE XMAS 2012

 

From An Outline of Intellectual Rubbish by -- Bertrand Russell

 

If an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. If some one maintains that two and two are five, or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger, unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. The most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way. Persecution is used in theology, not in arithmetic, because in arithmetic there is knowledge, but in theology there is only opinion. So whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your guard; you will probably find, on examination, that your belief is going beyond what the evidence warrants.

-- Bertrand Russell, "An Outline of Intellectual Rubbish," 1943

 

 

 

AN OUTLINE OF INTELLECTUAL RUBBISH

by Bertrand Russell

"Man is a rational animal-so at least I have been told. Throughout a long life, I have looked diligently for evidence in favor of this statement, but so far I have not had the good fortune to come across it, though I have searched in many countries spread over three continents. On the contrary, I have seen the world plunging continually further into madness. I have seen great nations, formerly leaders of civilization, led astray by preachers of bombastic nonsense. I have seen cruelty, persecution, and superstition increasing by leaps and bounds, until we have almost reached the point where praise of rationality is held to mark a man as an old fogey regrettably surviving from a bygone age. All this is depressing, but gloom is a useless emotion. In order to escape from it, I have been driven to study the past with more attention than I had formerly given to it, and have found, as Erasmus found, that folly is perennial and yet the human race has survived. The follies of our own times are easier to bear when they are seen against the background of past follies. In what follows I shall mix the sillinesses of our day with those of former centuries. Perhaps the result may help in seeing our own times in perspective, and as not much worse than other ages that our ancestors lived through without ultimate disaster.

 

 

 

Aristotle, so far as I know, was the first man to proclaim explicitly that man is a rational animal. His reason for this view was one which does not now seem very impressive; it was, that some people can do sums. He thought that there are three kinds of soul: the vegetable soul, possessed by all living things, both plants and animals, and concerned only with nourishment and growth; the animal soul, concerned with locomotion, and shared by man with the lower animals; and finally the rational soul, or intellect, which is the Divine mind, but in which men participate to a greater or less degree in proportion to their wisdom. It is in virtue of the intellect that man is a rational animal. The intellect is shown in various ways, but most emphatically by mastery of arithmetic. The Greek system of numerals was very bad, so that the multiplication table was quite difficult, and complicated calculations could only be made by very clever people. Now-a-days, however, calculating machines do sums better than even the cleverest people, yet no one contends that these useful instruments are immortal, or work by divine inspiration. As arithmetic has grown easier, it has come to be less respected. The consequence is that, though many philosophers continue to tell us what fine fellows we are, it is no longer on account of our arithmetical skill that they praise us.

 

 

 

Since the fashion of the age no longer allows us to point to calculating boys as evidence that man is rational and the soul, at least in part, immortal, let us look elsewhere. Where shall we look first? Shall we look among eminent statesmen, who have so triumphantly guided the world into its present condition? Or shall we choose the men of letters? Or the philosophers? All these have their claims, but 1 think we should begin with those whom all right thinking people acknowledge to be the wisest as well as the best of men, namely the clergy. If they fail to be rational, what hope is there for us lesser mortals? And alas-though I say it with all due respect-there have been times when their wisdom has not been very obvious, and, strange to say, these were especially the times when the power of the clergy was greatest."

 

 


Angående den i museum inspärrade familjen! Bernadottarna...


Angående den i museum inspärrade familjen! -Bernadottarna...

...Nu ska alltså allt och alla hurra och tjoa om de här två för mig och de flesta främmande människorna

där hon är fången i ett slags maktskansen som avbildar en maktstruktur som så gott som ingen nu

levande har annat än sekundär erfarenhet av.

I in denna katastrof kommer amerikan som kanske blir blablabla av öland och huddinge hill, sedan

sticker dom till USA onm de är förståndiga, att gå inhägnade i Sverige som nån älg kan inte vara kul.

Inget av detta är rimligt.

 

 

 

Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

Att de flesta kvinnor är prinsesessor i sexårsålder och får en emotionel boost av dessa

påhitteprinsessors förehavanden är inte skäl nog att behålla så dyrt strunt!

Monarkisterna envisas med att tortera Bernadotterna - suck!

Och..

Varför en avdankad politiker som president? Det kommer krävas grundlagsförändringar och där kan

sägas att Presidenten ska väljas på merit, kanske akademisk eller näringsliv.

I samma nya konstitution borde det slås fast att Sverige är en sekulär nation. Bort med hycklande män

med vanföreställningar intvingade i dom sedan barndomen från riksdag och regering. Om de vill ropa

huj huj huj till nån inbillad röst i huvudet får de sköta detta privat. De anspråk de abrahamitiska

dogmabyggena har på att uppfunnit moralen och varit till godo för mänskligheten är strunt.

Men de har inympat sin lidande och dödskult djupt i kulturen så grundligt att de flesta tror att det bra i

existensen kommer senare, i livet och även i ett uppdiktat 'efterliv'. Det vore bättre att njuta livet nu,

med den självklara respekt alla icke-psykopater har av evolutionen frambringati sig under 85 000 år

(psykopater saknar helt inlevelseförmåga i känsloliv eftersom de bara kan härma)

Befria Kungabarnen-de är inlåsta i ett musem som de bara vet insidan av.De vet ingenting om

verkligheten. Stackars kungen som med sin störning måste inviga lantbruksmässor i Frankfurt mm. Det

tycker jag han skulle slippa, kanske få formulera en egen ambition,kanske rösta i ett val, monarkister är

grymt insiktslösa kring detta, bländade av gamla fanor och dylikt.

Monarkisterna envisas med att tortera Bernadotterna - suck!

 

 


Svenska medborgarskapet

Att det Svenska medborgarskapet blir devalverat är ingen liten sak...Om det varit etniska Svenskar hade de inte tagits...Om vi inte säger flaska till USA är vårt medborgarskap värdelöst...Om vi skulle ta hem (nja wont happen) delar eller hela representation från USA skulle det bli drag i frågan...även här hemma...nu är det ju bara två svarta...de flesta etniska Svenskar gäspar åt detta. Vi har en strukturel men också en inre privatpsykologisk rasism och det är långt till det månkulturella samhället...Innan vi kommer dit kanske ett varv med gaskamrar mm kommer...suck.
2013-01-14

 
 

 

 


tjänar stora pengar och utför ingenting

Alla typer av behandlingshem-unga/psykiatri/narkotika tjänar stora pengar och utför ingenting och inget resultat kan fås eftersom det inte finns uppföljning.
De unga kraschar vidare - de psykiskt sjuka blir sittande hemma i isolering och narkomanerna knarkar vidare så snart det går. Så ser resultaten ut som jag uppfattar de från min utsikt som -tro mig- är rätt god.
Vi har stora mål för mycket här i landet men vi utför nästan inga. Alla "följer riktlinjerna"
2013-01-14

 

 

 


DET RÅDANDE PARADIGMET MADE THESE WORDS POSSIBLE

 


______
"The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit. And the habit hardens into character. So watch the thought and its ways with care. And let it spring from love, born out of concern for all beings."
unknown

"You disappear you re-appear-suddenly find you've got nothing to fear."
Bob Dylan
______

 

Detta är mitt skrik utan porto till er världen med intellektuel respect worth anything.
Jag lever i tre-stavelser,eller mindre.
Att tänka så det syns ger en snyting-att toppa chefen-ingen lön och hotande samtal till myndiga korrider.


herr FÖLSTER får aldrig rätt frågor!


Så...


Ärade herr FÖLSTER. Ett vidrigt oläsligt dumt och illa stavat blaha brev
att skölja i mängden av pinko commie propaganda going your way all day

FÖLSTER!

Allt känns så 1849 (eller 1938) med klass-samhället pysande och puttrande av smärta snart stänkande sin etter över byxkjolarns och slipsfånarnas flintar och dumdyra frissabesök.

Det är förnedrande för HELA samhället att det sitter tiggare på gatorna.

Att ge, blir att von oben lämna sin skärv till den underdånigt tacksamme skitmänniskan som.
"säkert är tvingad av osynliga karlar som snor pengarna"..
Är det inte så innerstadsfolket ljuger inom sig?
Att det gnager i en att det förekommer förnedring inom oss alla är självklart.

Att skapa en fattigklass tog typ fem år.

De som bara tar svarta påhuggsjobb och svälter när pengarna uteblir från den rad av underentreprenörer som ska betala och utföra.
De är rättslösa helt i händerna på att chefen är ens ''kompis'.
Även det förnedrande för oss alla.
Att ingen av de takskottare som STHLMs hus och tak behövde i snökanonen 2012 jobbade vitt, det är fakta

Att de 'fick' skor (avdrag) och kunde "om de var mesiga kärringar" använda förra och förrförra årets riggar med linor och tampar.
Grrr. och så tycker nån regeringsmumla att entreprenörer är så bra, Jo visst de tog pengarna, hi hi, de som gjorde jobbet fick-efter tjat-bön-tjat- lite klirr.

Men nota bene.
INGA försäkringar finns då ingen skattade och det var tre eller fyra j***a entreprenörer som la ut jobbet i kedja och längst ut finns entreprenören vars 'företag' körde allt svart och går upp i rök och kastar kontantluren om nåt händer.

Även ett bra sätt om de ringer efter sina novemberlöner OCH decemberlöner.
'Det går dåligt för firman just nu...i februari kommer dom säger...hrm...lönekontoret...'
Thailand kryllar väl av entreprenörer med allt på fickan.

Kör det hela från stranden med tre telefoner, nån lap-top och lilla Pling pling som ÄR så trång.
Detta sker möjligen året runt i olika sammanghang. men nu i STHLM i år vintern 2012-2013 har det varit bråda dagar.
Att köpa skitmänniskor som i alla fall valt (eller hur FÖLSTER?) att bli dumma går lätt för de besuttna:

"Bara ett par samtal till bygg-å-blås så kommer det psykmuppar och ordnar så inte
vår lille Kevin Bias Schloggman-Duhstedt får nån istapp i sitt värdefulla lilla huvud.
Fram med medel, skicka bud med produktionskrav.
Igår var det en typ som föredrog att slöa och dingla i de dyra rep och beslag vi i ägarhuset bestått dom med. Sedan tog han sig för att sparka in en ruta och tvinga sig in hos Schmidt-Kuhls och rutan ska gå på löningen, det lovade vår kontakt."


Jag känner några av jobbarslavarna.
Hör hur de ringer (lånar min lur) och frågar snällt om sina pengarna som "kommer senast fredag" eller "du fick så och så mycket, då och då, det är uppskrivet" (inte alls) och även "okej okej men du vet det töar nu så det är tveksamt med jobb."
(det finns så många daglönare i kö så varför ta en krånglig?)

Sanningen var den att i töandet krävdes än mer folk upp på stadstaken igen att knacka ner istappar, för det blev akut för ägarna.
Försäkringspremier stiger om en isbit slår sönder någons Lambourgini.
Arbetarhuvuden är billigare.

Men om daglönaren tigger om sin lön underdånigt är han undergiven 'kompis' med chefen.
Accepterar 6 timmars avdrag för att:
För HAN, daglönaren, har inget alternativ och julen kommer och de är skilda flera, och har barn som inte får något av pappa så skämmigt för pappa.
Så skämmigt att pappa inte kommer alls.
"jag köper två helrör och går i kulvert där vid slussen-du känner mig, jag klarar mig alltid -God Jul..."

Se sedan på dessa allianserade människor som är satta att styra.
Och äta lunch och lagad dyr mat varenda dag!

De pengastinna inom S och övriga i lunchklubben är samma kreatur i förhållande till den nöd som råder!

Ser inte,
Hör inte,
Vill inte.
Därmed
Vet inte.

Förövrigt tycks ingen i riksdagen ha talets gåva, inget alls att säga.
Inga retoriker på 30 år.
De kör sitt om ansvar och värdegrund och hoppsan vi måste se över våra rutiner och skattebetalarnas pengar (antyder lite vagt att äldre/barn/sjuk-frågan mest är en formsak)...och att alla barn är insiktsutmanade (dumma) som inte lyckas i vår fina katederskola här i den evigt fina tävlakulturen!

Hejja hejja bitte bitte bitte -BLÄÄÄÄÄÄ- bara en 54e plats!
Hela ungdomen och dessförinnan halva barndomen kutandes i skogen i olika cirklar, lyfta anpassade klumpar och dra i maskiner pffplop-pffplop kla-bjank dunkdunkdunk-klock.
Nu i finalen 54e plats och sitt kontrakt som talesperson för IFFÅ värmeväxlare går åt skogen.

Varför ingen kan tala beror på att det inte finns något de VILL säga. Du vet:
"...historisk utbyggnad av bäverhägnet utanför Marieblomhyttan och epokgörande plastremsor som kommer minska ukko-index med hela 32% med tvärdymmare som svensk speciallitet.
Ännu en Svensk blivande exportsucce."

*
(De kan inte säga att det redan blöder människor utanför härbärget, för då skriker pissrännan skit om muslimer, alla bruna ser då allt räddare ut och när hemmafru Etty Nilsson gick till tvättstugan överfölls hon där (nej) av bussförare Mohammad Mohammad ("de har så konstiga namn") och sprang skrikande ut på Mockletorg, "våldtäkt våldtäkt våldtäkt".
Mohammad Mohammad som stog bakom dörren för att boka ny tid och skrämde Etty när han steg fram blir alldeles kall, polisen kommer och det blir arresten för bussföraren.

Efter tre dagar har två riksmedier börjat skriva om konstiga namn men nämner inte 'Etty' och TV vill intervjua alla som heter mohammad och det kommer riktigt många till SVT och ingen tror att Moahammad Mohammad är oskyldig.
Några framhåller att tvättstugeknull är Svensk sed och lämplig vitskäggig stugsittare berättar om vikingabyken då det smaskade till sig något alldeles hedniskt.

Mängder av män följer sina fruar till tvättstugan och det startas en frivillighetsrörelse 'tvättföljarna' som erbjuder sig att eskortera fruntimmer gratis till byket, varvid teve fyra håller soffkväll med kändispanel för att samla in pengar till 'tvättföljarna' och kändisar berättar sina bästa erotiska eskapader i tvättartagen.

Varvid hela mediaskiten ger sig hän och djuphånglar upp pissrännan i brygga jagande möjlig kommande brejvikk. hoppla hoppla.)

"Mohammad Mohammad?! Vem är det? de har så konstiga namn"

*

Våra visionärer, våra kloka gubbar sitter dumtysta och ser generade ut om de alls vågar sig fram efter lustmordet på mustachfettot från Oskarshamn.
Han talade visioner och hånet i det antijanteliberala hörnet var stort.
Fast att vara mer jante än att kalla andra för Jante utan att ens veta vem Aksel Sandemose var är helt enkelt omöjligt.
Mycket förvirrande för speciellt Dame A. Lööf som ser sig som en ny Ayn Rand.
(centralstimulerande på dagen, barbiturater at night, nice)

Dessa trista ickepassionerade ickejante-(jo)-människor levererar helt enkelt ingenting till showen för folket,inga frågor nån verkligen orkar dryfta så att styv kuling uppstår. Att man inte kan gräla om hur vädret var i somras är synd för då kunde de där hemma tycka nåt också.....
Men,så här har det varit i långeliga tider.

Fast allt går så fort när man blir äldre säger de äldre.
Min 95 åriga mormor ligger i kurvorna med rullatorn Konsum fram å tillbaka 12 blankt.

Det enda som politikerna gör är -strike a pose- för och emot nåt fint och självklart, lite pengar hitådit eller högdraget beskäftigt avnjutandes sina och de andra partiernas
fisar
vittnandes om vilka fina fina de RIKTIGA människor är.
Att vi kunde klara oss utan *FisoLuktFree* förr darling.

De där ekosvaga (fattiga) är underlägsna tyckberövade (dumjävlar) som inte VILL vara bra utan VILL supa till tredjedag jul i en kulvert.
Att kalla samtliga rökare för efterblivna idioter är helt i linje med (valfri)linjen.

Men vet då detta herr disponentsonson och dotterdotter,Var tredje tugga av din pastasallad kommer från och med nu alltid innehålla en fattigs tand och inget kommer kunna ändra det.

MEA CULPA?
Skiter vi i.
Ångrar nån något så...
See if i care.

Vi som förblir ekoutmanade (fattiga) meddelar härmed:

Snart börjar vi skita i er och era jävla pengar, hör ni det, er vi kallar för NäringsLivsLögnarna med
STEFAN FÖLSTER i spetsen....

Vi skiter i era jävla pengar som ni gnider er därnere med eftersom det var sagt så i DN-kultur.
Att hungriga ska kunna äta torde vara självklart eller vad tycker ni herr STEFAN FÖLSTER?

Om jag börja dinera på en duk i nåt avskilt hörn mitt i överflödets spektakel inne i affären och om tusentals gör mig sällskap? Vad säger ni om det herr FÖLSTER.
Brottsligt minsann!
Att äta sig mätt har blivit brottsligt pga era genomförda propåer herr FÖLSTER.

Begår man brottet när ens inälvor passerar kassan eller måste polisen väga mitt bajs?
FÖLSTER hur blir det?
Kan ni i er lunchklubb a´ 150-600:-/lunch,skjuta till medel till vågar?
Ni i NäringsLivsLögnarna?

Kommer ni ordna fonder för konkursade mathandlare?
Att väga allt fattigbajs kostar multum herr FÖLSTER.

Att ansvarsfullt ta konsekvenserna är förvisso ur modet men hur ska vi se till att lagar stiftas så tingsrätterna kan begripa vad i h-e de ska göra.

Att låta rullstolslyxlirarna som stjäl all mat bära skulden är väl bättre Herrn?Herrn?
Herr FÖLSTER!
Hallå! Lyssna!
Alla stora insatser som gjorts och görs är kollektiva.Du vet att det inte var Neil Armstrong som satt i sin trädgård som fick en snilleblixt.Byggde Apolloprogrammet i sitt garage och..
"A small step for a man a..." et cetera.
Att du nog inte odlar förädlar och bakar och lagar din mat själv håller jag för självklart.
Men ert budskap till det snälla lydiga Svenska folket har varit att själv är bästa dräng,att staten är en förtryckarmaskin och med sossar vi rodret är det, enligt er, ren statskommunism att hålla allmänna val.

 

 

Ni i Näringsspindoctordivisionen HAR verkligen lyckats få det lydiga svenska folket att tycka att skatt är stöld och att de som inte köper nya dyra saker hela tiden är misstänkta vänsterelement som borde bevakas är klart. Det har varit toppenefektivt, att köpa alla media var uppmarschen.
Sedan att kabelteve fick undervisa i politisk teori och praktik verkar gått vägen.
Väldigt många är inte alls bevandrade i de olika vänsterrörelsernas skillnader så att tycka att kommunala bostadsföretag är kommunister om de inte närmast ger bort sitt bestånd till 'vi-som-vill-opp' folket är helt normalt. vilket torde vara lite förvirrande för de valda representanterna från tex KD.


NäringsLivsLögnarna med STEFAN FÖLSTER i spetsen vill att du, ni, vi alla ska
Inteckna vårt framtida arbete för att banken påstår något om något om nåt räntegrejs för att den finansiella sektorn bara är ett serviceorgan för den sunda konkurensen och hushållens sparande.

Rena fantasierna, inte värre än ljuget om gad och gesuz å zejtan men nästan.
DET är part of the BIG scam rolling hundereds years back...
Men mer nära oss:

Att äga sin bostads som ägs av banken som 'trycker' egna pengar att kräva in är högsta mode. Att låna 1.5 miljoner som 19 årig bygglärling till en etta i Huddinge är ansett som normalt.

Om något oförutsett händer pojken-och i vilket liv gör det inte det-så står han själv där med skulden.
Säg att han pga av plötslig psykisk sjukdom-händer varje dag-missar lånet, banken tar lägenheten och gossen blir kulvertinnevånare.

Underbart att ni i Näringsskojarna äntligen lyckats kommunicera att allt är fria individuella val, att gossen lever sin dröm att lukta illa och skrämma barn.
"Äntligen utstött, som jag har längtat."

Vi kräver kompensation !
Eftersom jag valt att inte 'skaffa' barn så vill jag ha rejäl skattereduktion motsvarande vad två barn kostar i först dagis, skola och gymnasieutbildning. Jag kan låta högskoledelen vara eftersom de är vuxna och kan förväntas jobba istället.
Om detta inte är möjligt tycker jag att dagisavgiften måste höjas till sin faktiska kostnad. Skolan bör bära sina egna kostnader, är man fattig är det självförvållat har vi ju nu insett så om du inte kan betala dina barns skolgång får ni skylla er själva. För i nu i det rådande paradigmet skiter alla i mina behov och drar in allt.
Detta att frögurkorna drar hit nya kostnader skiter jag blankt i.
Nej de är inte 'vår' framtid. Möjligen sin egen, säg nåt mer jag skiter i. Egoistiskt? Ja, säg det till näringslivstypen Stefan Fölster. Så här vill nya (M) och de rika ha det och är du ekoutmanad (fattig) eller insiktsbegränsad (dum och obildad) så är det ditt eget fel. Ryck upp dig! Skolbarn dricker mjölk på min räkning, Det får bli ett stopp för sådant slöseri. Framtiden tjatar ni vidare om...Jag kommer vara död, see if i care? Naturen och jorden klarar sig bra utan oss så GILLA LÄGET!

Annons:
Pic-nic 4 free at IKAMEXY!
Whatever 4 free NOW!
-ANY DAY!
-ANY WAY!
-HEY HEY HEY!
Pic-nic 4 free at IKAMEXY!
Whatever 4 free NOW!


HÖR DU PÅ FÖLSTER? Hur blir det? ska vi ordna med utbildning kring att köpa mat? Ett program där man tvingas använda pengar i nåt slags monopolspel kanske.

"...de insiktssvaga (dumma) och ekoutmanade (fattiga) har nog inte begripit detta med pengar" säger nåt alliansnylle. "...annars skulle de ju betala för maten..."
(dooh)

 

 

 

I kvällningen...stilla gråt...
Snyft...

Den där tokiga maoisten whithout a clue!
Myrdal.
Han trodde på statskommunism...det var de som sköt första salvan i vattenlinjen som skulle komma att sänka vänstern.
Skit!

Sedan kom DN och förlusten av problemformuleringsprivilegiet.

Men nu blåser allt mer okänd skit i alla fläktar på nytt som brukligt är.

Det måste kännas rubbat störande att tro sig vara liberal men egentligen blivit nykonservativ.
Återigen-without a clue.

Jag menar konservatismen är i stort sett redan försvunnen. Verkligheten är inte statisk.
Världen är stadd i ständig total flux.

Vadsomhelst ändras till vadsomhelst närsomhelst.

Och där står de:

"kom ihåg inga vita skor efter klockan sex".

Ja jävlar....

 


Välkommen till min nya blogg!

Mitt första inlägg.


RSS 2.0